Pracownik Samorządowy

W 3. numerze miesięcznika PRACOWNIK SAMORZĄDOWY ...

Sejm 8 lutego uchwalił rządowy projekt zmian kodeksu pracy. Przewiduje on wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Gdy wysyłamy do drukarni ten numer „Pracownika Samorządowego” nieznane są dalsze losy ustawy, która trafiła do Senatu. Spodziewamy się jednak, że nie zostanie mocno zmieniona i w podobnym kształcie trafi do podpisu Prezydenta RP. Po publikacji w Dzienniku Ustaw długo wyczekiwane przepisy wejdą w życie. W numerze, który przekazujemy w Państwa ręce, polecam dwa wyczerpujące artykuły opisujące najważniejsze rozwiązania. O zmianach, które najbardziej zainteresują pracodawców – m.in. w zakresie umów na czas określony – pisze Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk, a o ułatwieniach dla rodziców – Katarzyna Gospodarowicz.

Kontynuujemy opisywanie nowych przepisów kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Temat będziemy poruszać w tym roku wielokrotnie. Tym razem Martyna Dziedzic przybliża kwestię bezpieczeństwa i higieny podczas pracy zdalnej. Jakie uprawnienia i obowiązki ma pracodawca, a jakie pracownik?

Ponadto, szczególnej uwadze polecam artykuł Barbary Tomaszewskiej, w którym autorka na wielu przykładach pokazuje, jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2023 roku. Z kolei Elżbieta Rabenda podpowiada, jak prawidłowo przygotować arkusze organizacyjne dla szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny.

Spis treści:

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane