W samorządach

W 23. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA

18 listopada ukaże się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.

Ranking nadwyżki operacyjnej.  Sprawdziliśmy kondycję finansową samorządów w latach 2020–2022. Wbrew obiegowej opinii, najwyższej nadwyżki operacyjnej netto nie mają największe ośrodki. Tylko w trzech miastach wojewódzkich przekracza ona 750 zł per capita, a w trzech innych miastach na prawach powiatu wynosi ponad 1000 zł. W aż 13 gminach wiejskich i 7 małych miastach to ponad 2000 zł na osobę.

Do za pięć dwunasta. Mateusz Morawiecki nie spieszył się z nominacjami komisarzy w gminach, których dotychczasowi włodarze zostali wybrani do parlamentu.

Ulotka, plakat i wizytówka – dlaczego warto w nie zainwestować? Specjalista marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak inauguruje na łamach „Wspólnoty” cykl poradniczy „Jak wygrać wybory samorządowe?”.

Schyłek kadencji. Na sesjach, spotkaniach z mieszkańcami, podczas wystąpień publicznych samorządowców słychać już zbliżającą się kampanię wyborczą – pisze Marcin Janik, przewodniczący Rady Miasta Ustroń.

Miasto ma większe możliwości rozwoju niż gmina wiejska. – Wzrosną możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, liczę na większe zainteresowanie inwestowaniem w naszym mieście. Prawa miejskie oznaczają też podniesienie atrakcyjności Maciejowic w oczach ludzi młodych – mówi w dużym wywiadzie wójt Maciejowic Tomasz Kwiatkowski.

Największy system roweru miejskiego w Polsce. Śląski Metrorower, będący zarazem trzecim największym systemem w Europie, ma zacząć działać wczesną wiosną przyszłego roku.

Kto wybuduje w gminach stacje ładowania? W wyniku nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie muszą wywiązywać się z przygotowanych planów budowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W takim razie kto ma je wybudować?

Regulamin parku – kto go uchwala i co on reguluje. Gminy mogą określać zasady obowiązujące na terenie parków i skwerów znajdujących się na ich terenie. Uchwalenie regulaminu parku może jednak okazać się trudniejsze niż się wydaje.

Radny w spółce wykonującej zlecenia dla gminy. Sformułowanie „wykorzystanie mienia komunalnego gminy” użyte w ustawie o samorządzie gminnym obejmuje wszystkie przypadki korzystania z tego mienia bez względu na jego podstawę, częstotliwość, a także czy pozostaje działaniem odpłatnym czy nieodpłatnym.

Zrzeczenie się prawa odwołania od decyzji administracyjnej. Termin, kiedy strona mogła zrzec się tego prawa, był przez wiele lat interpretowany na różne sposoby. Zagadką pozostawało, czy takiego zrzeczenia się można dokonać w dniu otrzymania decyzji. Ustawodawca zamknął dyskusję na ten temat nowelizując przepisy.

TSUE uszczegóławia kwestie odwołania w prawie zamówień publicznych. W 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygając kwestie z zakresu zamówień publicznych dużo miejsca poświęcił systemowi środków ochrony prawnej w zakresie uprawnienia do wniesienia odwołania. Przygotowaliśmy przegląd najważniejszego orzecznictwa.

Zmiany w udzielaniu pomocy de minimis. Konieczne będą nowelizacje uchwał JST. Prezentujemy możliwe warianty postępowania.

Samorządowa polityka podatkowa. W kolejnym odcinku cyklu Anna Zawadzka, skarbnik Wołowa, porusza kwestię projektowanych zmian regulacji prawnych w obszarze transferów środków pieniężnych należnych JST w roku 2024.

Usługi usuwania azbestu będą drożeć. Po zakończeniu wojny na Ukrainie rozpocznie się proces odbudowy tego kraju. Wyspecjalizowane firmy spełniające unijne standardy będą zainteresowane świadczeniem usług na nowym rynku, co w Polsce może negatywnie przełożyć się na brak pracowników, a więc i na ceny.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane