W samorządach

W 22. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA

4 listopada ukazał się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.

Parlamentarny pociąg do Warszawy. Przez najbliższe cztery lata w sejmowych i senackich ławach będzie zasiadać wielu niedawnych samorządowców. Czy po przejściu do polityki krajowej ich zainteresowanie sprawami lokalnymi pozostanie równie silne?

Wpływ wyborów parlamentarnych na skład organów JST. Kilkudziesięciu samorządowców uzyskało mandat posła lub senatora. Oznacza to przetasowania w organach władzy w samorządach, gdzie pełnili mandat. Wyjaśniamy, co i dlaczego wydarzyło się (bądź się wydarzy) w zakresie uzupełnienia mandatów.

Śląskie to silny, dynamicznie rozwijający się region. – Nie chciałbym, aby ktoś z Warszawy mówił mi, którą drogę mam remontować, a której nie. Sami wiemy, co mamy robić. Samorządowcy mają doświadczenie i dużą wiedzę – mówi w dużym wywiadzie Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Komisja kodyfikacyjna potrzebna od zaraz. Z całą mocą powraca postulat, sformułowany przed laty przez profesora Krystiana M. Ziemskiego, powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego.

Szkoła specjalna, czyli jaka? Czy stacjonarne, ogólnodostępne liceum dla uczniów „z orzeczeniami” jest szkołą tożsamą z liceum zorganizowanym w podmiocie leczniczym? Problem analizuje Andrzej Wasilewski, biegły sądowy w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, były skarbnik powiatu i gminy

Ewidencja „Sportowe talenty” a RODO. Znowelizowana ustawa o zdrowiu publicznym wprowadza od 1 stycznia zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia. Znalazły się w niej również przepisy nowelizujące ustawę o sporcie, prawo oświatowe oraz ustawę o systemie informacji oświatowej.

Kiedy stowarzyszenie może zaskarżyć uchwałę rady gminy. Organizacje społeczne mają prawo skarżyć do sądu administracyjnego uchwały lub zarządzenia organu gminy. Działają jednak jako swoisty pełnomocnik osób, których interes prawny został naruszony, a to oznacza konieczność spełnienia szeregu warunków.

Odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych. Gminy mają prawo decydować według własnego uznania o odbiorze śmieci z części niezamieszkanych nieruchomości mieszanych – częściowo zamieszkanych – rozstrzygnął NSA.

TK o podatku od nieruchomości dla garaży. Trybunał orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dające możliwość różnicowania stawki podatku od nieruchomości za garaż – w zależności od tego czy jest on odrębną własnością. Ustawodawca ma czas do końca przyszłego roku na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Uwarunkowania i ograniczenia w pełnieniu funkcji sekretarza. Pełnienie funkcji sekretarza w JST zostało przez ustawodawcę objęte wyższymi standardami w zakresie wymagań wobec kandydatów, ale także znacznymi ograniczeniami.

Modelowanie danych w służbie zamówień publicznych. BIM stosować można na każdym etapie procesu budowlanego, ostatnio zyskuje on na popularności w zamówieniach publicznych.

Zapłata za roboty dodatkowe a bezpodstawne wzbogacenie. Nawet jeśli zamawiający nie jest skłonny podpisać aneksu do umowy na tzw. roboty dodatkowe, to wykonawcy mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę za takie roboty w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem inwestora.

Dawny kamieniołom jako szansa. Niepoddane rekultywacji kamieniołomy odpowiadają nowoczesnemu spojrzeniu na przyrodnicze wartości przestrzeni poprzemysłowych, dla których Gilles Clément – francuski projektant ogrodów i pisarz – wykreował pojęcie „trzeciego krajobrazu” – pisze Agnieszka Chećko, przewodnicząca Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, geolog powiatowy miasta Jaworzna.

XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Na życzenie uczestników przygotowaliśmy specjalny dodatek do „Wspólnoty” poświęcony największemu w Polsce samorządowemu wydarzeniu, które odbyło się 11–12 października w Katowicach.

 

Dodatek „Głos Gmin Wiejskich”

Potrzebna jest nowa ustawa o dochodach JST. Powinna ona uwzględniać kategoryzację gmin, bo różne typy samorządów gminnych trzeba inaczej zasilać – mówi w dużym wywiadzie Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Nasz związek będzie się powiększać. Część gmin miejsko-wiejskich należy do Związku Miast Polskich oraz Unii Miasteczek, ale sporo z nich uprawia jazdę na gapę. Wiedzą, że kiedy lobbujemy za dobrym prawem czy pieniędzmi, to robimy to dla wszystkich. Podjęliśmy się organizacji spotkań w regionach, na których będziemy prezentować atuty wynikające z przynależności do naszego związku – mówi Leszek Świętalski, dyrektor Biura ZGW RP.

Bohaterowie naszych czasów. Służą mieszkańcom już osiem kadencji. Dzięki nim mieszkańcy mają bieżącą wodę, kanalizację, drogi, nowoczesne szkoły. Prezentujemy wybitne postaci polskiego samorządu, dzięki którym gminy wiejskie rozwijają się i oferują warunki życia wręcz porównywalne z ośrodkami miejskimi.

Jubileusz Związku Gmin Wiejskich RP. Ważne słowa do członków związku kierują byli przewodniczący: Adam Tychowski, Mariusz Poznański i Marek Olszewski.

Finanse do naprawy. Docelowy model finansowania JST powinien być uzależniony od zakresu zadań realizowanych przez poszczególne grupy samorządów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb wydatkowych. Wymaga to opracowania kompleksowego modelu finansowania samorządu w Polsce – pisze prof. dr hab. Krzysztof Surówka z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zmiany w dochodach budżetowych gmin na terenach wiejskich. Mamy do czynienia z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju czy wspieraniem przez rząd gmin tradycyjnie rolniczych? Zastanawiają się dr hab. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz dr Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Polska wieś: biedna północ, zamożne południe. Gminy wiejskie rozwijają się nierównomiernie. Te w północno-wschodniej części kraju nie oferują ani miejsc pracy, ani warunków do życia na tyle korzystnych, by zatrzymać proces depopulacji. Wszędzie problemem jest niedofinansowanie przez państwo oświaty, destabilizacja bazy dochodowej samorządów oraz wykluczenie komunikacyjne. Jak stawić im czoła?

Granice wytrzymałości. Kleszczów, Sanok, Mielno, Słupsk, Dobrzeń Wielki – to tylko kilka gmin wiejskich, które w ostatnich latach zostały pozbawione części terenów na mocy arbitralnej decyzji MSWIA. Samorządowcy skarżą się, że przepisy regulujące te kwestie powodują poczucie stałego zagrożenia i niepewności.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane