W samorządach

W 2/2023 numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA ...

Najbliższy numer Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA ukaże się 28 stycznia, a w nim m.in.:

Samorządy przepłaciły za paliwo? Choć 1 stycznia stawka VAT na paliwa powróciła z 8 proc. do 23 proc., ceny na stacjach benzynowych pozostały bez zmian. Część samorządowców uważa, że na przełomie roku miał miejsce „cud nad dystrybutorami”. Proszą UOKiK o interwencję i dosadnie komentują działania Orlenu.

 

Elementarz zamawiającego. Z inicjatywy Komisji ds. Zamówień Publicznych, działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, powstał „Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych”. Ma pomóc pracownikom urzędu, którzy zajmują się zamówieniami.

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – eksperyment niezwykle udany. Metropolia przyjęła strategię rozwoju do roku 2027, w której nie tylko definiuje stojące przed nią wyzwania, ale i precyzyjnie diagnozuje słabe strony. To ciekawy, zarazem bardzo pouczający dokument.

 

Zmiana organu prowadzącego szkołę niepubliczną a obowiązek zwrotu dotacji. Jeżeli dojdzie do zmiany organu prowadzącego na przykład w wyniku połączenia spółek prawa handlowego, na kim spoczywa obowiązek zwrotu dotacji oświatowej? Analizujemy różne scenariusze.

 

Komu gmina powinna zapewnić mieszkanie? Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Wyjaśniamy komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do gminnego lokalu.

 

Jak zmusić sąsiada, żeby zaczął ogrzewać swój lokal. O ile w domach jednorodzinnych temperatura w pomieszczeniach to wyłączna sprawa ich właściciela, o tyle w budynkach wielolokalowych już tak nie jest. Właściciel, który znacząco ogranicza ogrzewanie swojego lokalu, naraża sąsiadów na nieuzasadnione koszty. Jak nakłonić go do włączenia ogrzewania?

 

Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce. Wolnej, konkluzywnej, deliberacyjnej dyskusji nie zastąpi konkurs projektów, a prowadzony wyłącznie w ten sposób budżet obywatelski nie może być konsekwentnie uznawany za partycypacyjny – pisze dla „Wspólnoty” prof. dr hab. Jacek Sroka, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

 

Dzwony mogą bić, ale przed mszą. Czy wygrywanie przez elektroniczne dzwony melodii, które nie są związane z nabożeństwem czy wykonywaniem innych czynności religijnych w ramach kultu publicznego, jest zgodne z prawem?

 

Rok wielkich wydarzeń we Fromborku. Turniej Miast Kopernikańskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Bieg Copernicusa, Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus Open i wiele mniejszych wydarzeń zaplanowano w mieście, w którym mieszkał najwybitniejszy polski astronom. O budowaniu wyjątkowej oferty turystycznej opowiada burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz.

 

Czwarta przyroda. Szansa na bardziej zielone miasto. Kasper Jakubowski, architekt krajobrazu, inicjator posadzenia pierwszych w Polsce lasów kieszonkowych, opisuje jak wykorzystać roślinność uważaną za chaszcze i samosiejki do budowania odporności miast na zmiany klimatu i zwiększenia bioróżnorodności.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Zamawiając roczną prenumeratę WSPÓLNOTY na 2023 r. otrzymują Państwo:


Bezpłatny stały dodatek „KURIER PRAWNY” – kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

Bezpłatne szkolenia online dostępne 24h/7 - zachęcamy do skorzystania z 9 specjalistycznych szkoleń online o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy w JSToraz 35 szkoleń dotychczas udostępnionych z zakresu kompetencji zarządczych i praktycznych aspektów funkcjonowania urzędu (więcej szczegółów TUTAJ)

Bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych WSPÓLNOTY 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

Bezpłatne porady prawne– odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego– przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY.