W 19. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA

23 września ukaże się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.

Planowanie rozwoju miasta stało się prawie niemożliwe. Nieprzewidywalność prawa i brak jasności w zakresie sposobu finansowania zadań samorządowych uniemożliwiają nam nie tylko planowanie, ale i zarządzanie miastem w dłuższej perspektywie – mówi w rozmowie Danuta Lange, skarbniczka. Katowic.

Warszawa walczy ze skutkami inflacji i Polskiego Ładu. Dochody stolicy zostały znacząco ograniczone. Problemu nie rozwiązuje system rekompensat, które jedynie częściowo uzupełniają straty – pisze dla „Wspólnoty” Mirosław Czekaj, skarbnik Warszawy.

Samorządowcy o postępującej destabilizacji finansów. Największe organizacje samorządowe protestują przeciwko wprowadzeniu w ustawie okołobudżetowej na 2024 przepisów, które m.in. pozbawiają JST subwencji rozwojowej.

Zygmunt Frankiewicz: Wytykaliśmy błędy wszystkim rządom. Szef Związku Miast Polskich polemizuje z krytyką ze strony prezesa Związku Samorządów Polskich i argumentami, że KWRiST wymaga gruntownej reformy.

Mamy dobrą ofertę dla samorządów. ARP zmieniła swój charakter z organizacji, która gasi pożary, na taką, która wspomaga polskich przedsiębiorców i kształtuje trendy rozwojowe. Samorządy traktujemy w tych działaniach jako ważnego partnera – mówi w dużym wywiadzie Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dyskusja o legionelli pełna przekłamań. Przez media przetacza się fala informacji dotyczących zakażeń związanych z bakteriami z rodzaju Legionella. Nie do końca są one poparte najnowszą wiedzą naukową – uważa Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Najciekawsze przypadki naruszeń RODO w urzędach samorządowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rocznym sprawozdaniu zaprezentował najczęstsze uchybienia. Potwierdzają one problemy związane z przenikaniem się przepisów RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Oświadczenia majątkowe. Rozpoczynamy cykl artykułów. Na początek przedstawiamy ogólne zasady i obowiązki, wyjaśniamy kto, kiedy i komu składa oświadczenie majątkowe oraz co grozi za niedopełnienie obowiązku.

Ważność głosów poparcia dla referendum lokalnego. O nieważności podpisów złożonych na listach poparcia dla przeprowadzenia referendum lokalnego nie przesądza ani brak numeru mieszkania przy adresie zamieszkania osoby składającej podpis, ani nieczytelność podpisu – stwierdził sąd.

Półkownik, załącznik, koncert życzeń. Strategie rozwoju miast miewają wady, zdarza się, że wkrótce po napisaniu trafiają na półkę, bo powstały tylko dlatego, że były konieczne w celu pozyskania funduszy zewnętrznych. Pokazujemy dobre i złe praktyki.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. To ważny instrument demokracji bezpośredniej, jednak władze samorządowe nie zawsze wiedzą, jak odpowiednio uregulować tę instytucję w prawodawstwie lokalnym.

Telenowela o sygnalistach. Ponad półtora roku temu upłynął termin wyznaczony dla państw członkowskich UE na implementację do krajowych porządków prawnych unijnej dyrektywy o sygnalistach. Polska nie wdrożyła regulacji na czas. Co dzieje się z ustawą?

Jak odzyskać długi po zmarłym właścicielu mieszkania. Odzyskanie należności jest możliwe, aczkolwiek procedura bywa długa. Pokazujemy krok po kroku, jak ją przejść.

Błędy w dokumentacji projektowej a wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie w formie ryczałtu nie gwarantuje, że wykonawca nie upomni się o dodatkowe pieniądze.

Jak uniknąć problemów przy ogłaszaniu aktów. Od lat jednym z najczęstszych błędów w uchwałach rad gmin jest wskazanie niewłaściwego terminu wejścia w życie dokumentu, jego błędna kwalifikacja jako aktu prawa miejscowego lub brak ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Miejska odporność – jak miasta są przygotowane do jej wdrażania. Przyglądamy się pojęciu urban resilience. Czy jest chwilową modą, która szybko przeminie, czy też może stać się paradygmatem rozwoju miast w czasach kryzysów?


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane