Konferencje

VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

14-15 września 2023 r., Toruń

W dniach 14-15 września 2023 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ). Celem organizowanych od 2013 roku cyklicznych spotkań przedstawicieli krajowych ośrodków naukowo-badawczych, administracji publicznej wszystkich szczebli oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego nieba, a także firm dostarczających aparaturę rejestrującą, jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem oraz dyskusja nad działaniami służącymi łagodzeniu jego negatywnych skutków.

W programie tegorocznej OKZŚ znalazło się ponad 40 wystąpień prezentowanych w ramach sesji otwarcia, czterech tematycznych sesji referatowych, interaktywnej sesji posterowej oraz sesji praktycznej i panelowej.

Organizatorami konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Light Pollution Think Tank przy współpracy z Programem Ciemne Niebo – Polska oraz Stowarzyszeniem POLARIS-OPP. Wszystkie szczegóły programu oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie https://noc.edu.pl/okzs2023/

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane