Konferencje

VII Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

23-25 czerwca 2020 r.

Zarządzanie funkcjonowaniem administracji samorządowej jako takiej jest dzisiaj kompleksem zagadnień coraz bardziej złożonych, podporządkowanych procedurom i wymagających uważnej koordynacji pracy wielu osób w kierownictwie urzędów.  Zarządzanie funkcjonowaniem administracji samorządowej jako takiej jest dzisiaj kompleksem zagadnień coraz bardziej złożonych, podporządkowanych procedurom i wymagających uważnej koordynacji pracy wielu osób w kierownictwie urzędów. W ogromnej większości polskich gmin i powiatów odpowiedzialność za tę kwestię spoczywa na sekretarzach, podczas gdy realizacja zadań inwestycyjnych i polityk społecznych jest rolą włodarzy JST. Widząc to – a w redakcji Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA uważnie obserwujemy działanie samorządów – postanowiliśmy zorganizować Kongres Zarządzania Administracją Samorządową jako kontynuację Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy.

 

Pragniemy podziękować za dotychczasowe, bardzo duże zainteresowanie programem VII Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową.

Ze względu na utrzymującą się liczbę zachorowań wywołanych COVID-19 oraz nadal obowiązujące ograniczenia wykluczające organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności, postanowiliśmy przenieść tegoroczną edycję Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową do świata wirtualnego.

Zaplanowane debaty na temat aktualnych wyzwań administracji samorządowej, zarządzania kadrami, informatyzacji urzędu oraz wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Podczas kongresu odbędzie się kolejna edycja Seminarium Sekretarzy, naszego cyklicznego wydarzenia jednoczącego środowisko samorządowych menedżerów.

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową online to 3 dni spotkań, 12 paneli i debat oraz kilkudziesięciu zaproszonych gości.

Dla pracowników instytucji samorządowych konferencja jest bezpłatna.

Więcej informacji na  www.kongresadministracji.pl