Dla radnych W samorządach

Vademecum Samorządu Terytorialnego na 2021 r.– kalendarz dla pracowników, radnych i partnerów samorządu

W części poradnikowej znajdą Państwo publikację o dopuszczalności zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikiem samorządowym, a także przedstawiamy szczegółowo – krok po kroku – jak radni mają korzystać z procedury absolutoryjnej, jak powinna przebiegać debata nad raportem o stanie JST oraz głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego z tytułu realizacji zadań w minionym roku.

W kalendarzu każdy dzień umieszczony jest na osobnej stronie, co pozwala na komfortowe planowanie codziennych obowiązków. Znajdują się też informacje przypominające istotne terminy w działalności uchwałodawczej, takie jak: terminy składania sprawozdań, wniosków, zbiorczych zestawień oraz harmonogram przygotowania i realizacji budżetu. Kalendarz posiada niezwykle praktyczny w codziennej pracy urzędu i bogaty zbiór teleadresowy oraz notatnik.

Część merytoryczna zawiera:
W części poradnikowej w cyklu „Rady dla radnych" przedstawiamy szczegółowo – krok po kroku – jak radni mają korzystać z procedury absolutoryjnej, jak powinna przebiegać debata nad raportem o stanie JST oraz głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego z tytułu realizacji zadań w minionym roku.


Raport o stanie gminy i wotum zaufania – rady dla radnych 

Ustawodawca wprowadził do ustroju samorządu terytorialnego dwie nowe instytucje: raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego oraz głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego z tytułu realizacji zadań w minionym roku – jako swoistego rodzaju formalnej oceny jego działalności merytorycznej. W przedstawionych rozważaniach odniesiono się do: prac związanych z przygotowaniem raportu, jego treści i formy,  procesu przedstawienia raportu organowi uchwałodawczemu i mieszkańcom oraz  procedury rozpatrzenia, głosowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania i skutków prawnych nieudzielenia wotum zaufania.

Kontrola i zatwierdzenie wykonania budżetu w procedurze absolutoryjnej – rady dla radnych

Opracowanie pokazuje jak przeprowadzić sprawnie i zgodnie z prawem odrębny, sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu, czyli absolutorium. Jak spełnić  ustawowe wymogi proceduralnych w postępowaniu absolutoryjnym przez wójta/zarząd, komisję rewizyjną, radę/sejmik oraz RIO.

Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikiem samorządowym

Publikacja omawia problematyczną kwestię możliwości powierzenia dodatkowych, doraźnych zadań w drodze umowy cywilnoprawnej, obok umowy o pracę, kiedy powierzającym byłby dotychczasowy pracodawca samorządowy. Kiedy w ogóle z urzędnikiem samorządowym jego pracodawca można zawrzeć umowę zlecenia, o dzieło czy o świadczenie usług.

 

Kalendarz VADEMECUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO to wizytówka wspomagająca tworzenie atrakcyjnego wizerunku rady i jednostki samorządowej oraz doskonały prezent dla przyjaciół i współpracowników samorządu. Dlatego jak w roku ubiegłym proponujemy możliwość wyboru koloru kalendarza (czerwień, grafit, granat). Jako opcję dodatkową mogą Państwo zamówić tłoczenie logo i nazw własnych, złocenie logo oraz druk kolorowych wklejek reklamowych.

 

Kalendarz można zamawiać w naszym sklepie internetowym >>>