Akademia "Wspólnoty"

Urlopy pracownicze – rozliczanie w praktyce

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 11 października o godz. 13.00 w ścieżce „Kadry i prawo pracy".

Celem szkolenia jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie jego uczestników w zakresie nabywania, udzielania, rozliczania i ewidencjonowania urlopów pracowniczych. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą umiejętności m.in. w zakresie proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz ustalania stażu pracy z okresów nietypowych. Ponadto zakres szkolenia obejmuje orzecznictwo sądowe, interpretacje PIP i MRPiPS. Podczas szkolenia zostaną omówione również planowane zmiany w zakresie dodatkowych dni wolnych dla pracowników wynikające z dyrektywy „work-life balance”.

 

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Bieniek  - radca prawny. Koordynatorka Zespołu Prawa Pracy w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Toruniu oraz Redaktorka naczelna i autorka licznych artykułów na blogach Labor-atorium Prawa Pracy oraz Kierunek RODO – Kompas prawny. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, wspomaga ich w bieżącej działalności, jak również przeprowadza szkolenia ww. zakresie. Współpracowała, jako doradca prawny przy prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym procesach zwolnień grupowych. Posiada wysokie umiejętności negocjacyjne, które szczególnie wykorzystuje w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.