W samorządach

Unia Metropolii w sprawie wniosku Poczty Polskiej. Nie ma podstawy prawnej

27.04.2020

Poczta Polska S.A., jako operator pocztowy, może otrzymać dane osobowe pod warunkiem, że są one potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, bądź wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Na dzień dzisiejszy żadna z powyższych przesłanek nie została spełniona – uważają prezydenci największych miast w Polsce zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich.

Jak przekonuje w stanowisku Unia Metropolii Polskich, zgodnie z obowiązującym na dzień 24 kwietnia 2020 r. stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów Prezydenta RP. Kodeks wyborczy ani inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej. Nie ma również aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w trybie wyłącznie korespondencyjnym.

Ich zdaniem „projekt ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r.”  nie stanowi podstawy działania władzy publicznej ponieważ nie ma zakończonej procedury ustawodawczej.

Zdaniem UMP druga przesłanka wymaga – zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP – istnienia przepisów rangi ustawowej, które regulowałyby te obowiązki, a takiej ustawy nie ma. – Zaznaczamy, że źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S. A., związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP nie jest - zgodnie z art. 99 ustawy z 16 kwietnia br. - polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie) jakiegokolwiek organu administracji rządowej, lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego –piszą samorządowcy.

Poczta Polska S.A. w skierowanym do prezydentów miast UMP wniosku o przekazanie danych ze spisu wyborców powołuje się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020r. Dotyczy ona podjęcia przez Pocztę Polską S.A. „czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP, zarządzonych w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie niezbędnych zasobów materialnych kadrowych” (brzmienie oryginalne).

Jak informują prezydenci w przywołanej decyzji nie ma mowy o przekazywaniu spisu wyborców; dane te nie mieszczą się ani w pojęciu struktury organizacyjnej, infrastrukturze, czy zasobach materiałowych lub kadrowych.

W związku z tym zdaniem Unii Metropolii Polskich wyżej wymienione uchybienia wskazują na brak podstawy prawnej do przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców.

TAGI: wybory,