Akademia "Wspólnoty"

Udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Jakie zmiany czekają podmioty zamawiające w związku z planowanym wejściem w życie nowym Prawem Zamówień Publicznych - od 01.01.2021 roku. Jak rozumieć nowe obowiązki nałożone na zamawiających, takie jak opracowanie analizy potrzeb zamawiającego.

 Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, wprowadzone nową ustawą skoncentrowane na zamówieniach o wartości przekraczającej progi UE, takie jak zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu, zasad wnoszenia i zwrotu wadium, dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, podstaw wykluczenia wykonawców, warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych. Dokonany zostanie także przegląd zmian w zakresie trybów udzielania zamówień, otwarcia i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 


Szkolenie odbyło się 3 marca 2020  w godzinach 13:00 - 15:00
i jest dostępne do odtworzenia na platformie szkoleniowej www.akademiawspolnoty.pl
w ścieżce szkoleniowejZamówienia publiczne
Trener Agata Hryc-Ląd