Akademia "Wspólnoty"

Tymczasowe ramy i pomoc publiczna w czasie epidemii – szkolenie Akademii "Wspólnoty"

Pojawienie się koronawirusa i wywołanego nim kryzysu nie zwalnia samorządów, które chcą łagodzić jego efekty, z obowiązku stosowania prawa dotyczącego pomocy publicznej. Oprócz dotychczasowych przepisów i ich interpretacji pojawiły się tzw. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Razem tworzy to dość skomplikowany konglomerat przepisów, które należy brać pod uwagę przy tworzeniu lokalnych programów pomocy, a także wszelkich innych działań JST. Wszelkie wątpliwości postaramy się rozwiać podczas szkolenia w ramach Akademii "Wspólnoty".

Obowiązująca od końca marca tzw. tarcza antykryzysowa umożliwia również samorządom podjęcie działań w celu wsparcia lokalnych gospodarek. Przewidziane w ramach ustawy rozwiązania w zakresie prawa pomocy publicznej bazują przy tym na komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Przyjęcie przez ustawodawcę takiej konstrukcji pociąga za sobą szereg konsekwencji, zarówno proceduralnych, jak i merytorycznych. W ramach szkolenia, które poprowadzi radca prawny Bartosz Wojtaczka* z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy,  uzyskacie Państwo wiedzę w obu tych obszarach, przy czym chcemy zwrócić Państwa uwagę w szczególności na następujące aspekty:

- warunki stosowania instrumentów pomocowych opartych na komunikacie,

- aktualna praktyka Komisji Europejskiej w tym zakresie,

- relacje pomiędzy komunikatem a tarczą antykryzysową,

- istotne aspekty tworzenia prawa lokalnego w oparciu o tarczę antykryzysową.

Walka z COVID-19 boleśnie uderza w gospodarkę. Aby złagodzić ten efekt i pozwolić przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas, w całej Europie uruchamiane są liczne środki pomocowe, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Również w Polsce mechanizmy składające się na „tarcze antykryzysowe” przewidują możliwość zastosowania przez samorząd pomocy publicznej dla wsparcia lokalnej gospodarki. Wykorzystanie tych instrumentów wymaga jednak znajomości warunków jakie przewiduje dla tego typu wsparcia prawo pomocy publicznej. Celem naszego szkolenia jest właśnie przybliżenie tej problematyki i pokazanie w jaki sposób samorządy mogą wykorzystać tarcze antykryzysowe dla ochrony lokalnych gospodarek.

Czytaj też: Wyjaśnienia UOKIK w sprawie udzielania pomocy publicznej przez samorządy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu naszych subskrybentów, a osoby zainteresowane do kontaktu.

Szczegóły poniżej:

 

* m.in. redaktor bloga www.pomocpubliczna.ostrowski-legal.net