Akademia "Wspólnoty"

Trwały zarząd: ustanowienie, aktualizacja, wygaszenie

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 15 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje".

Szkolenie ma na celu przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących trwałego zarządu oraz różnych jego aspektów w procesie gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Skierowane jest zarówno do pracowników zajmujących się w praktyce tą instytucją (pozwoli ugruntować posiadaną wiedzę i zwrócić uwagę na problemy wynikające ze stosowania przepisów regulujących tą instytucję) jak i do osób, które dopiero mają zająć się zawodowo tą tematyką.
Omówione zostaną zagadnienia związane z ustanawianiem tego prawa, jego zakresem podmiotowym i przedmiotowym, odpłatnością, w tym aktualizacją.
Regulacje prawne zostaną przedstawione w wymiarze praktycznym, w oparciu o przykłady, z odniesieniem do najczęściej popełnianych błędów.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie stosowania w praktyce przepisów dotyczących trwałego zarządu, niezbędną do prawidłowej realizacji zadań.

Szkolenie poprowadzi Daria Kolonko.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl