Prawo

Tarcza antykryzysowa obejmie samorządy?

Samorządy częściowo skorzystają z rządowej tarczy antykryzysowej, w szczególności z Programu Inwestycji Publicznych, którzy przewiduje między innymi inwestycje w szkoły i szpitale. Niestety na pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców również stracą. Firmy nie będą obawiać się kar za opóźnienia w przetargach publicznych a płacenie danin (PIT, CIT) ma zostać odroczone.

Rząd przedstawił plan tarczy antykryzysowej adresowanej w szczególności do przedsiębiorców i pracowników. Projekt nazwany „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2” obejmie 5 filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych. Wsparcie w ramach tego pakietu otrzymają jednak również samorządy.

Cały pakiet wart jest blisko 212 mld zł, z czego: bezpieczeństwo pracowników – 30 mld zł, finansowanie przedsiębiorstw –74 mld zł, ochrona zdrowia – 7,5 mld zł, wzmocnienie systemu finansowego – 70,3 mld zł, Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

To właśnie ten ostatni element tarczy miałby bezpośrednio wspomóc samorządy. Celem Programu Inwestycji Publicznych ma być bowiem pobudzenie gospodarki za pomocą inwestycji w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę i biotechnologię. Samorządy wspomogą też inwestycje w ochronę zdrowia. Na walkę z wirusem SARS-CoV-2 rząd przeznaczy 6 mld zł. Plan przewiduje w tym zakresie „wzrost świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2, udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą”.

Kolejny miliard ma zostać przeznaczony na inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia, w zakresie dostosowania placówek ochrony zdrowia do wymogów ustawy o dostępności i ochrony osób starszych, np. budowa dziennych domów opieki medycznej. Z kolei 420 milionów złotych zostanie przeznaczone na „na informatyzację podmiotów leczniczych, wdrożenie pilotażu e-usług w NFZ, rozbudowę szybkiego internetu w 20 tys. podmiotów leczniczych na terenach wiejskich”.

W zapowiedziach rządu są też elementy, których wpływ na samorząd może się okazać negatywny. Zapowiedziano między innymi odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych, odroczenie danin publicznych (PIT, CIT – pojawia się pytanie co z wpływami z tych danin do samorządów), przesunięcie płatności za media (co ograniczy wpływy spółek komunalnych). Z pewnością te i kolejne zmiany – rząd zapowiada, że będzie ich więcej w przyszłości – nie wpłyną pozytywnie na sytuację finansową samorządów.

Projekt specustawy wprowadzającej zmiany związane z tarczą antykryzysową ma pojawić się w piątek a w przyszłym tygodniu ma zostać podjęty na posiedzeniu Sejmu RP.

TAGI: koronawirus,