W samorządach

Szkolny „ogród z klasą” - pilotażowy program Krakowa

Miasto Kraków, zachęcone sukcesem idei ogrodów społecznych, wiosną przyszłego roku uruchomi pilotażowy program dla szkół podstawowych „Ogród z klasą”. – Chcemy pomóc szkołom rozwijać u dzieci pasję do uprawy ziemi – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. – Zaczniemy od 18 szkół podstawowych, którym pomożemy stworzyć przyszkolne ogrody, czyli taką dodatkową zieloną klasę wokół szkoły.

 

Miejski program „Ogród z klasą” to pomysł na wykorzystanie potencjału, jaki kryją w sobie szkolne tereny zielone. Ma na celu wspieranie szkół podstawowych w tworzeniu i prowadzeniu przyszkolnych ogrodów z drobnymi uprawami. W takiej dodatkowej, zielonej pracowni uczniowie będą mogli obserwować procesy przyrodnicze oraz wpływać na nie swoją pracą – siać, sadzić, pielęgnować, zbierać i kosztować owoce. Większość dzieci w miastach nie ma takiej możliwości. Ogród będzie również przestrzenią do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz miejscem integracji całej społeczności szkolnej (nauczycieli, dzieci, rodziców i dziadków), a także społeczności lokalnej.

Aby przyszkolny ogród nadawał się do tej roli, musi być ciekawy i zachęcać do eksploracji, eksperymentowania i pracy. Powinien być opisany, podzielony na strefy, wnętrza ogrodowe (np. ogród warzywny, sensoryczny, łąka kwietnia, ogród ozdobny, strefa dla ptaków czy motyli). Wszystko zależy od charakteru i pomysłowości szkoły oraz możliwości terenu. Zarząd Zieleni Miejskiej zapewni uczniom i nauczycielom wsparcie merytoryczne, pakiety startowe (narzędzia i nasiona), materiały szkoleniowe oraz pomoc przy planowaniu i rozwijaniu działań. Przewidziano też nagrody – w miarę postępów i zaangażowania szkołom przyznawane będą certyfikaty „Ogród z klasą”.

Ogród szkolny daje wiele korzyści, co zostało udokumentowane naukowo. Przede wszystkim dzieci w ogrodzie uczą się aktywnie, namacalnie poznając procesy przyrodnicze i eksperymentując w realnym środowisku. Uprawa roślin zachęca je do lepszego i zdrowszego stylu życia, a wspólna praca i rozwiązywanie problemów pomaga lepiej komunikować się, rozwija odpowiedzialność, wzmacnia poczucie sprawczości i rozwija umiejętność rozwiązywania problemów i planowania.

Przebywanie w ogrodzie wydłuża też koncentrację i wyostrza zmysł obserwacji. – Zajęcia w ogrodzie sprawiają, że dziecko łatwiej się koncentruje i staje się bardziej uważne. Łatwiej mu przyswoić wiedzę teoretyczną, np. to, jak zbudowane są chmury, co to jest fotosynteza, dlaczego liście są zielone, a potem robią się żółte. Takiego zachwytu, jakiego dziecko doznaje w kontakcie z przyrodą, nie dostarczy siedzenie przed komputerem – tłumaczy dr Bożena Szewczyk-Taranek z Zarządu Zieleni Miejskiej, opiekunka projektu „Ogród z klasą” i specjalistka w zakresie hortiterapii.