Prawo

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Od pierwszego dnia 2013 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Zaostrzone przepisy, między innymi zawęziły krąg podmiotów, które mogą pobierać świadczenia. Rozszerzono katalog przesłanek negatywnych, które uniemożliwią uzyskanie świadczenia. Nowością jest stworzenie nowego świadczenia jakim jest specjalny zasiłek opiekuńczy, którego przyznanie uzależniono od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Z dniem 1 stycznia 2013 roku, weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548). W znaczny sposób modyfikuje ona zasady przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jak również wprowadza zupełnie nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Ograniczony dostęp do świadczenia

Nowe przepisy zawężają krąg uprawnionych podmiotów, które będą mogły pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Ustawa ogranicza je do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia (art. 17 ust. 1 u.ś.r.).

Rozszerzono, za to, katalog przesłanek negatywnych, które uniemożliwią uzyskanie świadczenia. W założeniu, aby nie występowały sytuacje pobierania dwóch świadczeń na jedną osobę. Chodzi tu o świadczenie pielęgnacyjne i nowy, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Nowelizacja podwyższa, również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620,00 zł, z obowiązujących 520,00 zł.

 

Nowy – Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ogromnie istotną zmianą jest utworzenie zupełnie nowego świadczenia jakim jest specjalny zasiłek pielęgnacyjny. O ubieganie się o świadczenie, mogą się starać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od wysokości dochodu rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę. Kwota ta nie może przekroczyć 623,00 zł. Wysokość specjalnego świadczenia opiekuńczego wynosi 520,00 zł. 

Osoby, które uprawnione są do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie poprzednich przepisów zachowują prawo do świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r..

 

Rząd uważa, że nowe przepisy zracjonalizują zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Od 2010 roku przyznawane jest ono bez względu na dochody w związku z czy liczba świadczeniobiorców gwałtownie wzrosła.

 

TAGI: niepełnosprawni, polityka spoleczna, postępowanie administracyjne, sejm,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane