Gospodarka

Stopa bezrobocia nieznacznie w górę

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu o 0,3 punktu procentowego, do 6,5 proc.

W końcu stycznia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,09 mln bezrobotnych, tj. o 4,5 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. i o 18,2 proc. więcej rok wcześniej. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,5 proc. była zatem o 0,3 punktu proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 1 punkt procentowy wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 10,6 proc. w warmińsko-mazurskim. Stosunkowo niskie bezrobocie odnotowano w woj. śląskim (5,1 proc.) i mazowieckim (5,3 proc.). Wysokie zaś w podkarpackim (9,4 proc.) oraz w kujawsko-pomorskim (9,3 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach. Najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 0,5 punktu proc.), natomiast najmniej – w mazowieckim (o 0,1 punktu proc.). Również w skali roku zaobserwowano wzrost stopy bezrobocia we wszystkich województwach – największy w zachodniopomorskim (o 1,5 punktu proc.), a najmniejszy – w świętokrzyskim (o 0,5 punktu proc.).

Wśród bezrobotnych  zarejestrowanych  w  końcu  stycznia kobiety  stanowiły  53,5 proc., tj. o 1,1 punktu proc. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu ze styczniem 2020 roku obniżył się odsetek absolwentów, wzrosły natomiast odsetki osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych, bez prawa do zasiłku oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

źródło GUS, fot. Pixabay