W samorządach

Stalowa Wola stawia na SIM

Stalowa Wola postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i utworzyć Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. SIM jest dowodem dobrej współpracy pomiędzy Krajowym Zasobem Nieruchomości, miastem oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Programy realizowane przez SIM-y dedykowane są osobom i rodzinom o umiarkowanych dochodach. Tym, którzy nie posiadają zdolności kredytowej, w związku z czym nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku, ale posiadają tak zwaną zdolność czynszową i mogą regularnie płacić umiarkowany czynsz. Utworzyć SIM może: gmina, gmina wspólnie z KZN, kilka gmin, kilka gmin wspólnie z KZN oraz samodzielnie KZN. Istnieje możliwość przekształcenia dotychczas funkcjonującego TBS w SIM.

Pierwsza była Stalowa Wola

W 2024 r. na 56 ha nowo powstałej strefy gospodarczej SPI Euro – Park Stalowa Wola ruszy najnowocześniejsza, w pełni ekologiczna fabryka folii miedzianej do baterii aut elektrycznych. Powstanie kilkadziesiąt miejsc pracy. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ będzie to drugie historyczne wydarzenie dla miasta po powołaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego i jednocześnie ogromna szansa na rozwój Stalowej Woli, a także duże wyzwanie dla rozwoju mieszkalnictwa, w którym niewątpliwie SIM w Stalowej Woli odegra znaczącą rolę.

SIM będzie mógł skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10 proc. kosztów realizacji inwestycji, dodatkowo otrzyma bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat wynoszący do 35 proc. (25 proc. kosztów inwestycji i do 10 proc. wartości gruntu). Pozostałe koszty związane z budową oparte zostaną o partycypację lokatorów i preferencyjny kredyt społecznego budownictwa czynszowego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ankieta na stronie

Na stronie internetowej SIM umieszczono ankietę skierowaną do przyszłych najemców, czyli mieszkańców osiedla Ogrodowego i osiedla Parkowego. Jej celem było poznanie preferencji i oczekiwań zarówno w stosunku do budowanych mieszkań, jak i do sposobu zagospodarowania osiedli. 605 osób, które w czasie niecałego miesiąca wypełniło ankietę, potwierdziło duże zainteresowanie prowadzoną przez SIM inwestycją. Co ważne, strona odwiedzana była nawet przez osoby z Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Niemiec, Holandii, które wyjechały z Polski, ale widząc możliwość podjęcia pracy na terenie Stalowej Woli szukają możliwości wynajęcia mieszkania. W większości preferują najem z dojściem do własności. Ankietowani zainteresowani są głównie mieszkaniami o średnim metrażu: 40–60 mkw. Wybierają rozwiązania nowoczesne i funkcjonalne, m.in. poprzez łączenie salonu z aneksem kuchennym.

Osiedle Ogrodowe

W pierwszej kolejności rozpocznie się budowa osiedla Ogrodowego. Powstanie osiem czterokondygnacyjnych budynków ze 236 mieszkaniami o różnorodnej strukturze i metrażu. Będą to zarówno mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, jak i pięciopokojowe, od 27,9 do 90,7 mkw. Każde będzie posiadało komórkę lokatorską. Część lokali na parterze ma dysponować własnymi kameralnymi ogródkami.

Przestrzeń wspólna zostanie zagospodarowana tak, aby mieszkańcy mogli spędzić czas aktywnie lub na odpoczynku, ale zawsze w dobrze zaplanowanej i zadbanej przestrzeni. Z myślą o najmłodszych w centralnej część osiedla zaplanowano plac zabaw. W trosce o naturalną roślinność teren zostanie zaaranżowany z wykorzystaniem istniejącej już zieleni. Za sprawą nowych nasadzeń drzew i krzewów otoczenie jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności.

Prowadzone obecnie przez miasto prace koncepcyjne mają za zadanie skomunikowanie osiedla Ogrodowego z Trasą Podskarpową i umożliwienie za jej pośrednictwem sprawnego dotarcia do centrum Stalowej Woli.

Osiedle Parkowe

Drugim osiedlem planowanym przez SIM jest osiedle Parkowe. Zostanie zlokalizowane w niedalekiej odległości od Ogrodowego. Będzie to zielona, komfortowa i nowoczesna wielorodzinna zabudowa z budynkami od 3 do 6 kondygnacji. W 33 budynkach jedno-, dwu- i trzyklatkowych znajdzie się 1033 mieszkań. Na terenie osiedla powstanie strefa handlowo-usługowa wzdłuż jednej z ulic. Ta łatwo dostępna, integralna część pozwoli na wygodne zakupy i umożliwi dostęp do usług.

Na osiedlu zaplanowano kompleks edukacyjny: żłobek, przedszkole i szkołę podstawową wraz z salą gimnastyczną, do tego infrastrukturę sportową w postaci boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.

System ogrodów deszczowych i retencji wód opadowych będzie sposobem na adaptację do zmian klimatycznych oraz pozwoli na oszczędne gospodarowanie zasobami. Zaplanowano budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, który poza nadrzędną funkcją retencyjną wpłynie korzystnie na mikroklimat i bioróżnorodność, stając się naturalnym miejscem rekreacyjnym, idealną przestrzenią do wypoczynku, np. jako miejsce rodzinnych pikników czy wieczornych spacerów.

 

dr inż. Renata Knap

prezes zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli oczekuje na oferty w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli”. Ten rok zapowiada się więc intensywnie pod względem projektowania, ale również chcemy wkrótce zaprezentować regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych określający zasady partycypacji i najmu lokali budowanych przez SIM. Przed nami rok wytężonej współpracy z przyszłymi najemcami – przyjmowanie wniosków o najem, podpisywanie umów partycypacji. A więc szereg wyzwań i wzmożona praca, na którą już dzisiaj bardzo się cieszymy.