Akademia "Wspólnoty"

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostce budżetowej

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 16 listopada o godz. 13.00 w ścieżce "Finanse samorządowe"

Zakres merytoryczny:
1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych wg nowego rozporządzenia.
2. Formy i terminy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
3. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań:
• Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
• Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.
4. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów.
5. Przykłady prezentacji w sprawozdaniu poszczególnych operacji.

Szkolenie poprowadzi Sławomir Heciak - ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2009 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów". Od 2016 r. doradca podatkowy. Laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości (Wydawnictwo LEX).


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl