Gospodarka

Spotkanie samorządowców z przedstawicielką Komisji Europejskiej. Temat: KPO

Przedstawiciele miast, gmin i regionów oraz organizacji pozarządowych rozmawiali z Celine Gauer, dyrektor generalną Grupy zadaniowej ds. odbudowy i odporności (RECOVER) w Komisji Europejskiej.

Dyskusja dotyczyła Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – dokumentu na podstawie, którego do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek.
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia. Dokument nie został zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego - brak opinii był efektem licznych uwag i zastrzeżeń, jakie strona samorządowa KWRiST zgłosiła do treści KPO.

W spotkaniu z Celine Gauer uczestniczyli prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotr Całbecki, przewodniczący Zarządu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot Michał Glaser oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Samorządowcy wskazywali, że KPO faworyzuje administrację rządową stosując niesprawiedliwy i niczym nie uzasadniony podział finansowania - o ile sektor rządowy ma korzystać przeważnie z bezzwrotnych grantów, o tyle dla samorządów przeznaczono finansowanie z części pożyczkowej.
- Stosunek dotacji do pożyczek powinien być sprawiedliwy i racjonalny. Krajowy Plan Odbudowy zakłada preferencyjne traktowanie sektora rządowego i marginalizację sektora samorządowego: aż 53,1 proc. środków przewidzianych dla gmin, miast, powiatów i regionów to pożyczki. Ten podział jest niedopuszczalny – podkreślił Rafał Trzaskowski. Dodał, że KPO praktycznie wykreśla miasta z udziału w kluczowych działaniach dotyczących zmian klimatu, elektromobilności, kolei i tramwajów, infrastruktury niebieskiej i zielonej, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, ale także z celów dotyczących szpitali , placówki opieki nad dziećmi i digitalizacja szkół. - Z pewnością nie jest to droga do realizacji celów KPO, który ma nie tylko odbudować gospodarkę, ale także umożliwić zieloną i cyfrową transformację Polski – zauważył prezydent Warszawy.

Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego zwrócił uwagę, że obecny rząd rozdziela środki pomocowe dla samorządów nie według kryteriów merytorycznych, a politycznych. - Zdecydowana większość burmistrzów w Polsce nie należy do żadnej partii politycznej. Tylko 9 proc. z nich należy do rządzącej Prawa i Sprawiedliwości i właśnie do tych 9 proc. samorządów trafiło prawie 30 proc. środków z [rozdzielanego wcześniej] Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Jak wskazują niezależni analitycy gminy rządzone przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości otrzymały średnio 10 razy większą dotację na mieszkańca niż gminy rządzone przez opozycję – podkreślał Piotr Całbecki.

Źródło Unia Metropolii Polskich, fot. Pixabay