Prawo

Sesje rady w formie telekonferencji?

Samorządowcy wywodzący się z Nowoczesnej przyjęli w zeszłym tygodniu stanowisko w sprawie usprawnienia pracy organów stanowiących JST w okresie stanu epidemicznego i stanu wyjątkowego. Apelują do parlamentarzystów o pilne podjęcie działań w sprawie umożliwienia głosowania elektronicznego (z domu) radnym i wprowadzenie właściwych regulacji prawnych. Prawnicy komentują jednak, że takie rozwiązanie byłoby trudne do zrealizowania.

W swoim stanowisku napisali między innymi że „W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa na świecie, w tym również w Polsce, oraz wobec podejmowanych w naszym kraju działań mających na celu ograniczenie zarażania się ludzi, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania niezbędnych instytucji, zwracamy się z pilną prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej umożliwiającej samorządom – radom jednostek samorządu terytorialnego - podejmowanie decyzji w trybie obiegowym oraz elektronicznie.”

Zaproponowali w swoim stanowisku „umożliwienie pracy samorządom poprzez możliwość decydowania w trybie obiegowym, elektronicznym (również telekonferencje), na podstawie otrzymanych (także elektronicznie) dokumentów”. Na koniec dodali: „Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce, apelujemy do parlamentarzystów o pilne podjęcie działań w powyższej sprawie i wprowadzenie właściwych regulacji prawnych”.

Maciej Kiełbus, partner w kancelarii Ziemski&Partners z Poznania skomentował to stanowisko na swoim facebookowym profilu: „Diagnoza zasadna - przepisy nie przewidują jak mają działać organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w tak nadzwyczajnej sytuacji. Zaproponowane rozwiązania są jednak w mojej ocenie błędne. Ich zastosowanie wymagałoby zapewnienia wszystkim radnym rozwiązań technologicznych umożliwiających osobisty (weryfikowalny) udział w pracach komisji i rady. Konieczna jest pewność, że w podjęciu konkretnej uchwały uczestniczyły wyłącznie osoby do tego uprawnione. W mojej ocenie należy rozważyć czasowe przypisanie kompetencji rady w sprawach niecierpiacych zwłoki organowi wykonawczemu, ewentualnie we współpracy z przewodniczącym rady. Niezależnie od tego jak najszybciej należy ograniczyć zasadę jawności działania organów stanowiących. Odrębnym problemem jest działanie Kolegium RIO jako organu nadzoru oraz możliwości udziału nadzorowanych JST w postępowaniu nadzorczym”.