W samorządach

Senat za zwiększeniem dochodów samorządów

Projekt ustawy przygotowanej przez Senat i przegłosowanej w ostatnich dniach grudnia trafi do Sejmu.

W październiku Stowarzyszenie Samorządy dla Polski złożyło na ręce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz senatora Zygmunta Frankiewicza projekt ustawy zwiększającej udziały w podatku PIT dla gmin z 38,16 do 48,16 proc.  W grudniu Izba Wyższa polskiego Parlamentu przyjęła projekt 54 glosami senatorów.  Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez stowarzyszeniei, a wnioskowany przez senatorów projekt, zmienia określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźniki procentowe udziałów JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze tych jednostek. W przypadku gmin wskaźnik ma wzrosnąć z 39,34 do 43,93 proc., w przypadku powiatów z 10,25 do 11,49 proc., w przypadku województw z 1,60 do 1,79 proc.

– Zwiększenie dochodów własnych samorządów to jeden z podstawowych postulatów Stowarzyszenia Samorządy dla Polski. Wspólnoty lokalne do zrównoważonego rozwoju potrzebują stabilnych i przewidywanych dochodów a nie karuzeli konkursów i dofinansowań, które jak widać po ostatnim rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie mają żadnych kryteriów podziału – komentuje Artur Kozioł, członek zarządu stowarzyszenia, burmistrz Wieliczki.

Te pieniądze w budżecie państwa są obecne – w konkursach, dofinansowaniach i funduszach. Należy je jedynie dystrybuować w sposób zrównoważony i pozwalający na strategiczne planowanie. Szereg programów wsparcia kierowanych w ramach konkursów z budżetu centralnego dla JST jest generatorem dodatkowej biurokracji oraz nakładów dodatkowej pracy urzędników na różnych szczeblach – zarówno po stronie beneficjentów jak i ofiarodawców.

Proponowana zmiana pozwoli na równomierne lokowanie środków na terytorium całego kraju i zrównoważony rozwój wszystkich społeczności bez zbędnych formalności, bez czekania na nabory, rozstrzygnięcia i odwołania.

– Cieszy nas, że senatorowie nas usłyszeli, że dostrzegli ogólnopolski protest #TylkoCiemność, w którym światła w przestrzeni publicznej zgasiło ponad 100 polskich wsi i miast. Cieszy zrozumienie senatorów, że potrzeby mieszkańców Polski najsprawniej można zaspokajać na tym najbliższym im, lokalnym poziomie a inwestycje samorządowe to podstawa polskiej gospodarki. Jeśli będzie trzeba w podobny sposób dotrzeć do posłów, będziemy kontynuowali zarówno merytoryczne rozmowy jak i akcje w przestrzeni publicznej – dodaje prezes Stowarzyszenia Samorządy dla Polski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.