W samorządach

Samorządy martwią się o przyszłość zawodu pielęgniarki

Przedstawiciele strony samorządowej domagają się poprawy sytuacji pielęgniarek z Domów Pomocy Społecznej oraz dyskusji o wprowadzonych zasadach obowiązkowego zatrudniania odpowiedniej liczby pielęgniarek w przeliczeniu na liczę łóżek szpitalnych. Zdaniem samorządowców potrzebne jest też dyskusja o systemie kształcenia pielęgniarek.

Majowe posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu poświęcone było w dużej mierze problematyce zatrudniania i kształcenia pielęgniarek. Samorządowcy poprosili przede wszystkim o informację na temat sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

 

Sprawa ta jest była już elementem ustaleń pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia. Przedstawicielom tych resortów zależy bardziej na ustaleniu nowych zasad zatrudnienia niż tylko podwyżkach. W styczniu 2019 roku ustalono, że to MZ przygotuje inny system usług społecznych świadczonych w DPS-ach, gdyż obecnie nie mieszczą się one ani w ramach POZ, ani opiece długoterminowej.

 

Powstał już nawet projekt dotyczący zapewnienia kompleksowej opieki w DPS-ach, przedstawiony m.in. Prezesowi NFZ. Został on nawet pozytywnie oceniony, ale ze względu na to, że rodzi koszty finansowe w (około 300 mln zł) wrócił on do Ministerstwa Zdrowia. Resort wspólnie z Prezesem NFZ ma zastanowić się, jak wprowadzić produkt i znaleźć nań pieniądze. Założenia tego projektu mają być przestawione na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

 

Samorządowcy po raz kolejny zwrócili uwagę także na problem norm zatrudnienia pielęgniarek w kontekście wykorzystania łóżek szpitalnych. Problem jest m.in. z samą definicją „łóżka szpitalnego” (pomijając krytykę samej zasad, która strona samorządowa przedstawiała na etapie projektu). Jak przekonywał przedstawiciel ZMP obecna definicja przyjęta jest na potrzeby statystyki. Tymczasem w szpitalach pediatrycznych np. są łóżka dla rodziców, które nie powinny mieć związku ze standardami zatrudnienia pielęgniarek. Osobną kwestią są łóżka dla opiekunów osób niepełnosprawnych. W efekcie powstał postulat by MZ przedstawił nową, formalną definicję „łóżka szpitalnego”.

 

Przedstawiciele ZMP i ZPP przekonywali, że należy wypracować zmianę standardów zatrudnienia pielęgniarek również w związku z koniecznością wprowadzenia wskaźników zatrudnienia w zawodzie asystent czy opiekun medyczny. Dziś dyrektorzy szpitali mają problem z zapewnieniem norm zatrudnienia pielęgniarek i nie ma zachęt do zatrudniania innych osób. Należy rozszerzyć zakres świadczeń, które mogą realizować pielęgniarki, gdyż za 2-3 lata nadejdzie moment, kiedy pielęgniarki masowo będą odchodzić na emeryturę (według statystyk znaczny procent pielęgniarek jest obecnie w wieku przedemerytalnym).

 

W tej sprawie przedstawicielka MZ przekonywała, że zauważono pozytywny trend związany ze zwiększaniem się liczby studentek pielęgniarstwa, a MZ realizuje wiele projektów zachęcających do studiowania na kierunkach pielęgniarskich.