W samorządach

Samorządowcy wspierają równe prawa kobiet i mężczyzn

Prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali w Poznaniu Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym zorganizowały 11 października br. Rada Gmin i Regionów Europy CEMR oraz Związek Miast Polskich. Była to odpowiedź na pojawiające się w ostatnim czasie coraz liczniejsze sygnały z miast członkowskich o chęci przyjęcia przez nie Karty. Owo rosnące zainteresowanie polskich samorządów obserwuje także od 2020 roku Komisja Stała ds. Równouprawnienia, działająca w ramach Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Jej członkami są przedstawicielki i przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z całej Europy. Jednocześnie do Komisji docierały informacje o problemach administracyjnych, z jakimi borykają się niektóre polskie samorządy, np. Poznań, w związku z przyjęciem Karty.

– Karta, wypracowana 15 lat temu przez Radę Gmin i Regionów Europy, nie jest jeszcze w Polsce bardzo popularnym dokumentem, a w niektórym środowiskach jest wręcz dokumentem niepopularnym – mówił Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

W 36 krajach Europy Kartę przyjęły 1844 samorządy i wypracowały narzędzia do jej wdrożenia w życie wspólnot lokalnych. Te narzędzia pozwalają planować i wdrażać realne działania na poziomie lokalnym. Karta jest wzorcową i uniwersalną propozycją działań dla samorządów. Umożliwia przechodzenie od równych praw do równych szans we wszystkich dziedzinach życia i sferach funkcjonowania, na które wpływ ma samorząd. Kompleksowa struktura tej Karty pozwala łączyć potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców. Karta jest na tyle elastyczna, że może z niej skorzystać każdy samorząd, na miarę swoich potrzeb, w zależności od poziomu zaawansowania prowadzonych działań równościowych.

– Podpisując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym dajecie jasny sygnał: jesteśmy za równością kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach i w każdej dziedzinie życia. Jesteście państwo liderami i promotorami kluczowej europejskiej wartości i wielkiej idei, która przeobrazi się w realne i konkretne działania w waszych samorządach – mówiła do samorządowców zgromadzonych na uroczystości Marta Mazurek, radna Rady Miasta Poznania, przedstawicielka Związku Miast Polskich w Komisji Stałej ds. Równouprawnienia CEMR.

Decyzja o podpisaniu Karty to jednocześnie decyzja o podjęciu współpracy, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń w dziedzinie działań równościowych. Zachęcał do tego miasta obecny w Poznaniu Sekretarz Generalny CEMR, Frédéric Vallier. Zapraszał do budowania i wzmacniania związków lokalnych w całej Europie, do rozwijania współpracy i wzajemnego uczenia się od siebie.

Do polskich miast-sygnatariuszy Karty zwróciła się także Europejska Komisarz ds. Równości Helena Dalli, która podkreśliła, że przyjmując Kartę sprzeciwiają się one wszelkiej dyskryminacji i wykluczeniu. – Podpisanie Karty jest zobowiązaniem publicznym, które oznacza uznanie różnorodności oraz zapewnienie równych praw i szans. Ten akt jest szczególnie ważny w tych trudnych czasach, kiedy to szczególnie kobiety i mniejszości doświadczyły negatywnych skutków pandemii – mówiła.

Dodała, że cele Karty idą w parze i uzupełniają prace, które wykonywane są w Komisji Europejskiej. Europejska strategia na rzecz równości płci oraz Strategia na rzecz równości LGBTQ określa działania Komisji na lata 2020–2025. Komisarz Dalli podkreśliła również, że tylko pracując razem i na wszystkich szczeblach osiągniemy Unię Równości.

Kartę podpisali przedstawiciele następujących miast: Bydgoszcz, Chełmno, Jasło, Krosno, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Płońsk, Poznań, Pruszków, Puck, Skarżysko Kamienna, Sopot, Świdnica, Wałbrzych, Wołomin, Warszawa

– To niezwykle ważne, że tyle samorządów zdecydowało się dziś podpisać Kartę. Sam fakt podpisania nie jest jedynie stwierdzeniem, że podpisujemy Kartę. Jest to bardzo ważny sygnał, że polskie miasta są otwarte, że są przywiązane do wartości europejskich – powiedziała podczas uroczystości Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.

Oprac. na podst. inf. ZMP. Fot. Jacek Kordus