W samorządach

Samorządowcy o rekompensatach

Pięć korporacji samorządowych zaproponowało kompromisowe rozwiązanie dotyczące podziału 10 mld zł, które mają być przekazane jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z PIT w wyniku wprowadzenia „Polskiego Ładu”. Wnioskują też o zwiększenie kwoty.

Zespół ds. systemu finansów publicznych KWRiST omawiał wypracowaną przez pięć (z sześciu) organizacji samorządowych tworzących stronę samorządową KWRiST propozycję podziału środków, które mają być przekazane JST w tym roku jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z podatku PIT.
Samorządowcy zaapelowali o zwiększenie proponowanej przez resort finansów kwoty dofinansowania dochodów bieżących JST przynajmniej do poziomu 13,7 mld zł, która została przekazana w ubiegłym roku. Postulowali też pilne uchwalenie - jeszcze w tej kadencji parlamentu - zmiany ustawy o dochodach JST, tak by również miały udział w części ryczałtowej podatku PIT, co zapowiadał w ostatnim czasie zarówno premier, jak i resort finansów.

Przy założeniu, że rząd przekaże 10 mld zł proponuje się, by 2/3 tej kwoty podzielić zgodnie ze wskaźnikiem udziałów danej JST w podatku PIT, zaś 1/3 - podzielić na dwie równe części. Pierwsza z nich byłaby dzielona proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a druga - na wsparcie wyłącznie dla małych i „ubogich” JST. Ta 1/6 kwoty miałaby być podzielona według zasady, że każda gmina otrzyma łącznie nie mniej niż 1,5 mln zł, chyba że prognozowany na 2023 rok wpływ z PIT jest mniejszy. Z kolei powiaty otrzymałyby środki według zasady, że każdy powiat dostaje nie mniej niż 3,3 mln zł.
Strona samorządowa zwróciła też uwagę, że powiaty mając dochody własne oparte na udziale w podatku PIT będą potrzebowały dodatkowego zasilenia do utrzymania swojego funkcjonowania na dotychczasowym poziomie. Potrzebują kwoty minimum 2,4 mld zł do ustabilizowania budżetów. Oznacza to, że środki z obecnie dzielonej transzy są zdecydowanie za małe wobec potrzeb.

Kompromis – choć z zastrzeżeniami – przyjęły Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP. Pod propozycjami nie podpisał się Związek Gmin Wiejskich RP.


Źródło ZMP
Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane