W samorządach

Rzeczywista pomoc i gesty solidarności. Cały Lublin pomaga obywatelom Ukrainy

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do miasta przybyły dziesiątki tysięcy osób uciekających przed wojną. Lubelski model zarządzania tą sytuacją kryzysową jest unikalny w skali kraju. Od pierwszych dni wojny, ramię w ramię, Urząd Miasta Lublin współpracuje z organizacjami pozarządowymi, doskonale się uzupełniając. W pomoc zaangażowanych jest tysiące mieszkańców i wolontariuszy.

– W obliczu tragedii naszych sąsiadów nie pozostajemy obojętni. Niezwłocznie po wybuchu wojny wspólnie z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie rozpoczęliśmy konkretne działania pomocowe skierowane do obywateli Ukrainy. Jesteśmy jednak dopiero na początku tej trudnej drogi i będziemy musieli zmierzyć się z problemami, które jeszcze przed nami – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Samorządy są dzisiaj na pierwszej linii pomocy, to na nie w głównej mierze spadły zadania związane ze wsparciem uchodźców. Zaangażowanie w pomoc, szczególnie w kwestii edukacji, zakwaterowania, dostępu do opieki medycznej, rynku pracy, wsparcia językowego i asystowania w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych jest i będzie ogromnym wyzwaniem dla polskich miast. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oferują pomoc osobom z Ukrainy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nikt nie jest pozostawiony bez wsparcia. Jestem dumny z mieszkańców Lublina, dziękuję za ich solidarność i okazane serce – dodaje prezydent Żuk.

Wszystkie ręce na pokład
Lublin od początku wybuchu wojny w Ukrainie wspiera i solidaryzuje się z jej obywatelami. W niesienie pomocy zaangażowane są wszystkie służby miejskie, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, oświaty,
a także spółki. Całodobowe dyżury pełnią pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska oraz wolontariusze. Przy miejskiej instytucji – Centrum Kultury w Lublinie – działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Pod specjalnym numerem telefonu wolontariusze na bieżąco udzielają pomocy i informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej. Komitet koordynuje także pracę organizacji pomocowych i wolontariuszy oraz działania służące wsparciu psychologicznemu i pomocy prawnej, współpracuje z tłumaczami, w tym języka migowego. Zajmuje się również koordynacją działań w zakresie przydzielania miejsc zakwaterowania w domach prywatnych. Dodatkowo za pośrednictwem miejskiego Contact Center mieszkańcy mogą zgłaszać pokój, mieszkanie, dom na czasowy pobyt dla obywateli Ukrainy, a także chęć zostania wolontariuszem w punktach noclegowych.
Organizatorami Komitetu są Stowarzyszenie Homo Faber oraz Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, z którymi urząd miasta stale współpracuje. Działania lokalnego sztabu kryzysowego wspierają także miejskie instytucje kultury ze swoją ofertą edukacyjno-kulturalną dedykowaną uchodźcom.
W Lublinie działają dwa miejskie punkty wydawania paczek żywnościowych zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i dla mieszkańców Lublina, którzy przyjęli pod swój dach ukraińskie rodziny. Miasto uruchomiło także wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.
kilkunastu lokalizacjach zorganizowano interwencyjne punkty noclegowe, w których działają zespoły pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową. W celu odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb, a także właściwej koordynacji pracy, miasto powołało zespoły wspierająco-koordynujące, przypisane do każdego punktu. W skład zespołu wchodzą pracownicy MOPR, Urzędu Miasta Lublin, osoba zarządzająca obiektem, tłumacz języka ukraińskiego oraz wolontariusze. Zespoły wspierane są przez psychologów i interwentów kryzysowych. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu osoby, które znajdują schronienie w miejskich punktach noclegowych, dostają pełne wyżywienie, opiekę, pomoc psychologiczną i językową, mają także zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby.

Miasto pomaga urządzić się w Lublinie
Władze Lublina wprowadziły udogodnienia w korzystaniu z miejskiej infrastruktury. Obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych szukają schronienia w Lublinie, mogą podróżować nieodpłatnie komunikacją miejską oraz korzystać z bezpłatnego postoju samochodów osobowych w strefie płatnego parkowania. Podstawę do bezpłatnych przejazdów oraz zwolnienia z opłat parkingowych stanowią posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie. Kolejne działanie pomocowe dotyczy zwolnienia z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków burs szkolnych prowadzonych przez miasto, będących obywatelami Ukrainy.
Miasto oferuje również pomoc w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta zbiera informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w Lublinie lub w województwie lubelskim. Pracodawcy mogą zgłaszać oferty pracy poprzez specjalny formularz online, gdzie oprócz krótkiego opisu firmy, określają profil poszukiwanych pracowników, a także wskazują formy dodatkowego wsparcia, jakie są w stanie zapewnić pracownikom lub ich rodzinom. Oferty są tłumaczone na język ukraiński i wraz z danymi kontaktowymi umieszczane na dedykowanej stronie. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i silnym odzewem lubelskich pracodawców. Do połowy marca wpłynęło 150 ofert, zawierających 923 miejsca pracy. Ponadto, na stronie www.praca-lublin-ukraina.pl dostępne jest narzędzie dla obywateli Ukrainy, za pośrednictwem którego mogą zgłosić chęć podjęcia pracy w Lublinie, określając przy tym swoje kompetencje, umiejętności językowe czy posiadane doświadczenie.

Szkoły gotowe na przyjęcie nowych uczniów
Kolejny obszar działań miasta dotyczy edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży. Zainteresowani uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do lubelskich szkół i dołączani do istniejących klas. Miejskie przedszkola, które dysponują aktualnie wolnymi miejscami w odpowiednich grupach wiekowych, również przyjmują dzieci ukraińskie. Miasto już teraz analizuje możliwości tworzenia dodatkowych grup w miejskich placówkach. Do przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto przyjęto już setki dzieci będących obywatelami Ukrainy.
Miasto przydziela dodatkowe, bezpłatne lekcje języka polskiego dla dzieci cudzoziemców uczęszczających do lubelskich szkół, realizowane indywidualnie lub grupowo. Mogą one również korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. Dla osób, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, organizowane są oddziały przygotowawcze. Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy mogą korzystać również z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w szkołach, jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Miasto oferuje również możliwość edukacji dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyspecjalizowanych placówkach. Kilkadziesiąt miejsc dzieci z Ukrainy przygotowanych jest również w lubelskich żłobkach.
Ponadto miasto uczestniczy w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Z całej Europy do Lublina docierają transporty z najpotrzebniejszymi produktami, zarówno od miast partnerskich, jak i od międzynarodowych organizacji pozarządowych. Przekazywane są sukcesywnie przede wszystkim do miast partnerskich Lublina w Ukrainie. W ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy do Lublina trafiły transporty z najbardziej potrzebnymi produktami, m.in. z Francji, Niemiec, Szwajcarii oraz Włoch. Łącznie kilkadziesiąt tirów. Pomoc ta jest na bieżąco przekazywana do Ukrainy.

 


Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podczas spotkania z uchodźcami. Fot. UM Lublin