W samorządach

Ruszyły konsultacje Programu budowy 100 obwodnic

18.02.2020

Uwagi do Programu budowy 100 obwodnic można zgłaszać do 20 marca 2020 r. W ramach programu do 2030 roku ma powstać 820 km obwodnic w 100 lokalizacjach.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na ok. 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Do celów programu Ministerstwo Infrastruktury zalicza:

Poprawę bezpieczeństwa (jak przekonują przedstawiciele MI do większości wypadków w Polsce dochodzi na obszarach zabudowanych – 71,2 proc. ogółu i m.in. dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu ze tranzytowego poza tereny zabudowane);

Zwiększenie przepustowości sieci drogowej (W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu ma nastąpić poprawa sytuacji na istniejącej sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych. Zdaniem MI poprawi się płynności ruchu, zwiększy przepustowość sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach newralgicznych). 

Czystsze powietrze, mniejszy hałas (redukcja zanieczyszczeń w miastach, gdzie na relatywnie niewielkim obszarze, przy  dużym zatłoczeniu, koncentruje się wiele pojazdów emitujących różnego rodzaju zanieczyszczenia. Transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na terenie miast).

Jak informuje MI obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Interaktywna mapa planowanych obwodnic:

 

 

Uwagi do programu można zgłaszać:

na formularzu - przesyłając na adres e-mail: konsultacje100@remove-this.mi.gov.pl,

na formularzu - przesyłając drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),

na formularzu - składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna),

ustnie do protokołu w MI, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

 

TAGI: transport, drogi,