Akademia "Wspólnoty"

Różnicowanie świadczeń z ZFŚS

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 11 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Kadry i prawo pracy"

Różnicowanie świadczeń to jedno z najciekawszych, ale zarazem i najtrudniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem ZFŚS. Brak wyraźnej regulacji prawnej, w tym przede wszystkim definicji kryteriów socjalnych, powoduje, że pracodawcy mają duży problem z ustaleniem zasad wypłaty świadczeń. Na dodatek ZUS często ma swoją wizję poprawności wypłat – mimo że nie zawsze jest ona poparta przepisami, organ rentowy ma olbrzymią przewagę nad pracodawcą, gdyż ma prawo wystawiać decyzje administracyjne, a pracodawca o swoje racje zmuszony jest walczyć przed sądem. Niestety sędziowie są bardzo często szkoleni przez ZUS, wobec czego stają po stronie organu rentowego. W efekcie bardzo istotnym jest to, żeby nie trzeba było się odwoływać.  

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prowadzeniem ZFŚS. Zdefiniowane zostaną kryteria socjalne oraz omówione będą zasady różnicowania świadczeń i sposoby ich dokumentowania. 

Uczestnicy szkolenia uzyskają większą pewność działania oraz większe bezpieczeństwo na wypadek kontroli ZUS. 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • • Kryteria socjalne
  • Sytuacja życiowa
  Sytuacja rodzinna
  • Sytuacja materialna
  • Zasady różnicowania świadczeń
  • Czy można różnicować świadczenia bez stosowania kryterium materialnego?
  • Brak różnicowania a prawo do zwolnienia od składek ZUS
  • Dokumentowanie sytuacji socjalnej
  • Przechowywanie dokumentacji socjalnej

Szkolenie poprowadzi Paweł Ziółkowski – prawnik, trener, publicysta, konsultant. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.  


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl