Akademia "Wspólnoty"

Rozliczanie opłat za posiłki w jednostkach oświatowych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 22 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Finanse samorządowe".

Szkolenie prowadzone przez osobę doświadczoną zajmującą się problematyką oświatową od 23 lat. Poruszane będą sprawy istotne z praktycznego punktu widzenia. Szkolenie skierowane jest do intendentek i księgowych przedszkoli i szkół. Ma na celu przekazanie informacji o opłatach za wyżywienie w usystematyzowany sposób aby pomóc przebrnąć przez niejasne przepisy prawa regulujące ten zakres działań. Poznanie tej problematyki jest niezbędne do prawidłowego pobierania opłat, ich ewidencji i egzekwowania należności. Dla osób pracujących w przedszkolach i szkołach szkolenie to będzie dobrym bodźcem do ugruntowania posiadanej wiedzy lub jej poszerzenia.  

Program szkolenia:
1.    Podstawy prawne funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.
2.    Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i w szkołach.
3.    Zamówienia publiczne – najważniejsze zagadnienia.
4.    Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa.
5.    Dochodzenie należności – procedury postępowania.
6.    Opłaty za wyżywienie a podatek od towarów i usług VAT.

Szkolenie poprowadzi Marzena Kłało - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania ds. ekonomicznych w Urzędzie Miasta Lublin. Doświadczenie: 25 lat stażu pracy, w tym 23 lata pracy w obszarze oświaty.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl