W samorządach

Rola instytucji finansowej w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe nie mogłyby istnieć bez udziału instytucji finansowej. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie środkami zgromadzonymi w PPK. To od zarządzających funduszami zależy, w jaki sposób będzie realizowana strategia inwestycyjna, a tym samym jakie będą wyniki finansowe. Przez cały czas funkcjonowania PPK instytucja finansowa zajmuje się też przetwarzaniem i obsługą wybranych zleceń uczestników. Odgrywa również kluczową rolę na etapie wprowadzania PPK – zakres i jakość obsługi decydują o skutecznym i sprawnym wdrożeniu programu w organizacjach.

Współpraca na każdym etapie

Wdrożenie i obsługa PPK wiążą się z nowymi obowiązkami dla każdego pracodawcy. Już z początkiem przyszłego roku zmierzą się z nimi wszystkie podmioty administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które od 1 stycznia zostaną objęte przepisami o PPK. W ich wypełnianiu może pomóc instytucja finansowa, której pracodawca powierzył zarządzanie programem.

– Mamy za sobą trzy etapy wdrażania PPK. Do programu przystąpiły firmy z sektora prywatnego, ale wciąż jest to dla nas program stosunkowo nowy. Dlatego w naturalny sposób podczas przygotowań do wdrożenia pojawiają się różne pytania i wątpliwości, chociażby natury prawnej i podatkowej. Co więcej, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego należy pamiętać, że przepisy o PPK należy interpretować w kontekście prawa zamówień publicznych, a także innych ustaw i dokumentów, które regulują funkcjonowanie samorządu terytorialnego. W ich wyjaśnieniu może pomóc instytucja finansowa, która dostarczy rzetelnej wiedzy. Dzięki temu zarówno proces wdrożenia, jak i obsługi PPK, będzie przebiegał sprawniej – wyjaśnia Jarosław Froncz, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI i dodaje, że zakres wsparcia ze strony instytucji finansowej może być różny i zależy od oferty konkretnej instytucji.

Warto jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia zdefiniować, jakie mamy oczekiwania i potrzeby, a także zweryfikować, jakimi zasobami dysponujemy. Takie informacje pozwolą instytucji finansowej na przygotowanie oferty skrojonej na miarę konkretnego samorządu.

– Na podstawie doświadczeń we wdrażaniu PPK widzimy, jak ważna jest dla pracodawców współpraca z instytucją finansową. Dlatego w PFR TFI stawiamy na kompleksowe podejście i zapewniamy wsparcie na każdym etapie wdrożenia i obsługi PPK. Już od pierwszych spotkań z przedstawicielami jednostek samorządowych zapewniamy niezbędną pomoc doradców, materiały informacyjne, szkolenia czy dostęp do infolinii. Oczywiście, pamiętamy też o narzędziach, które umożliwiają w pełni zdalne wdrożenie i obsługę programu – mówi Jarosław Froncz. – Mając na uwadze specyfikę administracji samorządu terytorialnego, przygotowania do wdrożenia PPK właśnie w tej grupie rozpoczęliśmy już wcześniej. Dla jednostek samorządu terytorialnego opracowaliśmy autorski program szkoleń online „PPK w samorządzie – zasady, wdrożenie, obsługa”.  Od czerwca do końca października przeprowadziliśmy kilkanaście takich szkoleń, w których uczestniczyło około 500 przedstawicieli urzędów gmin, miast, powiatów z całej Polski. Jestem przekonany, że wiedza, którą się dzielimy, zaprocentuje i przełoży się na sprawne wdrożenie PPK w samorządach – dodaje Jarosław Froncz.

 

Efektywność w zarządzaniu

Tak jak wspomnieliśmy na początku, udział instytucji finansowej w funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych koncentruje się na zarządzaniu gromadzonymi środkami. Zatem od tego, w jaki sposób dana instytucja finansowa będzie to robić w ramach przyjętej polityki inwestycyjnej zależą wyniki funduszy, a tym samym oszczędności uczestników programu. Warto więc już teraz przyjrzeć się rezultatom osiągniętym przez poszczególne instytucje.

Choć na świecie fundusze zdefiniowanej daty są znane od dawna, na polskim rynku jest to nowe rozwiązanie – zostały utworzone wraz z PPK i nie mają długiej historii inwestycyjnej. Tym niemniej możemy już porównać ich pierwsze wyniki.

– Jeśli przyjrzymy się stopom zwrotu osiągniętym przez poszczególne instytucje finansowe od początku roku zauważymy, że subfundusze PFR PPK SFIO plasują się zdecydowanie powyżej średniej dla danej grupy subfunduszy zdefiniowanej daty – podkreśla Jarosław Froncz.

Jak widać, instytucja finansowa odgrywa bardzo istotną rolę zarówno na etapie wdrożenia, jak i podczas obsługi PPK. Dlatego tak istotne jest, aby jednostki samorządu, które już niebawem będą podejmować decyzje o wyborze instytucji finansowej, miały świadomość, jakiego wsparcia mogą oczekiwać i na jakie elementy oferty zwrócić szczególną uwagę.