W samorządach

RFIL nie dla wszystkich wielkopolskich samorządów

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz pisze do premiera Mateusza Morawieckiego.

„31 marca 2021 roku wojewodowie opublikowali wyniki kolejnego, drugiego już naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oczekiwany przez środowisko samorządowe oraz społeczności lokalne wynik, w przypadku Wielkopolski tym razem oznaczał podział 123 milionów złotych na ważne cele rozwojowe” – czytamy w oficjalnym liście. „W sumie z RFIL pochodzić będzie wsparcie na lokalne inicjatywy w kraju w wysokości 13 mld złotych. 6 mld zł. zostało przekazane wszystkim samorządom lokalnym, a wysokość środków uzależniona była od ustalonego algorytmu. Kolejne 6 mld złotych zostało rozdysponowane na zasadzie aplikowania w dwóch kolejnych naborach konkursowych.

Podział kwoty przeznaczonej na Fundusz został już dokonany, co może skłaniać do ostatecznego podsumowania. Niestety pomimo równego podziału połowy środków, druga część, dzielona w dwóch naborach konkursowych, trafiła tylko do części JST. Z naszej analizy wynika, że aż 100 wielkopolskich gmin spośród 226 nie otrzymało żadnych środków ani z pierwszego ani drugiego naboru konkursowego. Ta sama sytuacja dotyczy 6 z 31 wielkopolskich powiatów. W swoich analizach staramy się dociec jakie były tego powody, ponieważ brak jest przesłanek, powodów, punktacji czy list rankingowych, które mogłyby wyjaśnić powód takich decyzji”.

Przewodniczący Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego często sięgają po zewnętrzne środki na realizację inwestycji. „Zasadniczo w każdych naborach konkursowych obowiązują jasne reguły, w których zwyciężają najlepsze projekty, a wnioskodawcy już na wstępie mogą ocenić szansę pozyskania wsparcia. Bardzo żałujemy, że w przypadku części konkursowej RFIL zasady te nie obowiązują i trudno doszukać się jednoznacznych i transparentnych przesłanek wyboru. Wśród jednostek, które nie otrzymały dofinansowania, dominowały ambitne projekty lokalne. Wnioskodawcami były zarówno duże miasta o określonych celach rozwojowych, jak i małe gminy o bardzo ograniczonych zasobach, liczące na każdą kwotę dofinansowania” – dodaje.

Stojąc na stanowisku potrzeby zauważania i zmniejszania problemów finansowych JST, w wypadku kontynuacji stosowania mechanizmu RFIL, wielkopolskie samorządy liczą na możliwie szeroki do niego dostęp, a w wypadku uruchomienia procedur konkursowych, określenia najwyższych standardów jawności kryteriów ocen.