Gospodarka

Rating polskich miast pod obserwacją

Agencja Fitch Ratings umieściła międzynarodowe ratingi długoterminowe polskich JST na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Jak poinformowała agencja program „Polski Ład” może doprowadzić do obniżenia ratingów samorządów.
„Na skutek reformy podatkowej »Polski Ład« dochody JST z PIT w 2022 r. będą o około 11 proc. niższe w porównaniu do prognozowanych przez nas dochodów z PIT za 2021 r. Zdaniem Fitch subwencje (subwencja dodatkowa oraz subwencja rozwojowa), jak również pozostałe rozwiązania przewidziane w uchwalonej ustawie, nie zrekompensują JST spadku dochodów z PIT. Będą one zmuszone podnieść stawki podatków lokalnych oraz opłaty za usługi, a także ograniczać wydatki poprzez obniżenie standardu świadczonych usług. Spadek nadwyżek bieżących JST będzie miał negatywny wpływ na realizowane przez nie inwestycje, gdyż obniży zdolność do ich finansowania” - napisano w komunikacie. I dalej: „Spodziewamy się, że JST o najmniej elastycznych budżetach nie będą w stanie wykazać nadwyżek bieżących oraz spełnić indywidualny wskaźnik zadłużenia, a w konsekwencji będą zmuszone wdrożyć postępowania naprawcze. Spodziewamy się, że 17 miast ocenianych przez Fitch będzie dążyło do zwiększania dochodów i ograniczania wydatków. Jednak brak pełnego skompensowania ubytków w dochodach z PIT będzie powodować presję na ich ratingi.”

Zgodnie z regulacjami UE dotyczącymi agencji ratingowych publikacja aktualizacji ratingów państw (w tym również władz regionalnych lub lokalnych państwa) podlega ograniczeniom i musi odbywać się zgodnie z opublikowanym harmonogramem, z wyjątkiem sytuacji, gdy agencje ratingowe muszą odstąpić od tego harmonogramu w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych. Tak się właśnie stało. „Fitch interpretuje ten przepis w ten sposób, że umożliwia on nam publikację aktualizacji ratingu w sytuacjach, w których następuje istotna zmiana wiarygodności kredytowej emitentów i która naszym zdaniem sprawia, że nie należy czekać z aktualizacją ratingów, ich perspektywy lub listy obserwacyjnej do następnej zaplanowanej daty aktualizacji.” - informuje agencja. „W tym przypadku, odchylenie od harmonogramu było spowodowane przeprowadzonym przeglądem portfela ocenianych JST w Polsce, w związku z zakończeniem procesu legislacyjnego reformy podatkowej „Polski Ład”. Uchwalone ostatnio prawo, w tym wprowadzające szereg zmian w systemie dochodowym JST, doprowadzi do zmiany systemu finansowania JST w Polsce, czego negatywne skutki najbardziej odczują gminy.”

Na opublikowanej właśnie liście obserwacyjnej znalazły się: Białystok, Bydgoszcz, Chorzów , Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Opole, Ostrów Wielkopolski, Płock, Rybnik, Szczecin, Warszawa i Zabrze.

Najbliższe przeglądy ratingów gmin ocenianych przez Fitch w Polsce będą miały miejsce w pierwszej połowie 2022 roku.


Źródło: Fitch Ratings
Fot. Pixabay