Akademia "Wspólnoty"

Raport o stanie gminy w orzecznictwie

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 27 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze"

Zapraszamy do Akademii "Wspólnoty" na szkolenie "Raport o stanie gminy w orzecznictwie"

W czasie jego trwania zostaną poruszone zagadnienia:

1.     Istota raportu o stanie JST i przyczyny jego wprowadzenia

2.     Termin na sporządzenie raportu i jego przedstawienie (przedłożenie) 

3.     Zakres raportu

4.     Uchwała w sprawie szczegółowego zakresu raportu

5.     Metodologia opracowania raportu

6.     Debata nad raportem o stanie JST

7.     Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania i skutki jej niepodjęcia

 

Szkolenie poprowadzi  Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl