W samorządach

Ranking: zdolność kredytowa samorządów

Andrzej Gniadkowski

27.11.2017

Gdańsk, Świnoujście, Pruszcz Gdański, Łomianki, Kleszczów oraz powiat leszczyński i województwo wielkopolskie – to zwycięzcy tegorocznego rankingu zdolności kredytowej. Nasz wskaźnik odnosi się bezpośrednio do zdolności kredytowej definiowanej ustawowo przez artykuł 243 ustawy o finansach publicznych. Zestawiamy średnią wartość nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech latach z wielkością dochodów budżetu JST.

Nasz tegoroczny ranking odnosi się jednak do zdolności kredytowej definiowanej ustawowo przez artykuł 243 ustawy o finansach publicznych. Zestawiamy więc średnią wartość nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech latach z wielkością dochodów budżetu JST – opisuje prof. Paweł Swianiewicz, współautor zestawienia. 


Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi danej jednostki samorządu. Przez dochody bieżące budżetu jst rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (dochody majątkowe to zaś: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).


Przez wydatki bieżące budżetu jst rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, a do tych ostatnich zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Jak przekonuje Paweł Swianiewicz wskaźnik opisany w tym artykule ma wielokrotnie dyskutowane wady, ale w sumie jest dobrym miernikiem kondycji finansowej. Zastąpił on kilka lat temu sztywny próg zadłużenia w wysokości 60 proc. budżetu i rocznej spłaty długu nieprzekraczającej 15 proc. budżetu.

 

Do pobrania:

 

Zdolność kredytowa samorzadów. Ranking (2014-2016) >>>

 

 

Autorzy rankingu: Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska (Uniwersytet Warszawski)

Grafika: wizualizacja ratusza miejskiego w Łomiankach