Prawo

Rada Ministrów przyjęła Fundusz Transformacji Śląska

Rozwój województwa śląskiego dzięki nowym inicjatywom społecznym i gospodarczym oraz poprawa sytuacji obywateli i przedsiębiorców to cele, które zakłada przyjęta wczoraj przez Radę Ministrów ustawa o Funduszu Transformacji Śląska.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Powołanie Funduszu wynika z realizacji postanowień umowy społecznej z górniczymi związkami zawodowymi (z 28 maja 2021 r.) dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. Jego celem działania będzie wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego. Na funkcjonowanie Funduszu rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł, w ciągu 10 lat budżetowych, począwszy od 2024 r.

"Utworzenie Funduszu było od dawna oczekiwane. To szansa na rozwój całego Śląska. Pomoże on w budowaniu nowych i innowacyjnych sektorów gospodarki. Wesprze też utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Fundusz będzie miał wpływ zarówno na małe jak i na duże firmy, a pośrednio także na życie wielu mieszkańców regionu" - stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Fundusz będzie realizował zadania o charakterze inwestycyjnym oraz wspierające kształcenie, cyfryzację i promocję regionu. Powstaną dedykowane programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostaną działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska. Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z utworzonych i realizowanych przez Fundusz instrumentów wsparcia. Fundusz będzie wpierał przedsiębiorców także spoza województwa śląskiego z tym, że efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji Śląska.

Dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji będzie Strategia Funduszu Transformacji Śląska. Będzie ona zawierała m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat.

Fundusz będzie działał w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Realizacja zadań publicznych będzie możliwa dzięki wykorzystaniu szerokiego katalogu instrumentów podobnych do tych, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju S.A. To m.in. wsparcie finansowe przedsiębiorców, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane