W samorządach

Rada Krakowa apeluje o wstrzymanie 5G

Apelujemy o wstrzymanie procesu legislacyjnego, który jest obecnie procedowany w Senacie i ponowną analizę oceny skutków regulacji oraz tez zawartych w uzasadnieniu do rządowego projektu nowelizacji Megaustawy Telekomunikacyjnej. Zwracamy uwagę na potrzebę pilnego zestawienia zysków i strat poszczególnych uczestników procesu cyfryzacji z uwzględnieniem wszystkich jego interesariuszy, w tym samorządów – czytamy w rezolucji rady miejskiej w Krakowie.

Krakowscy radni przyjęli 17 lipca 2019 roku rezolucję w sprawie niekontrolowanego rozwoju technologii bezprzewodowych, w której domagają się m.in. wstrzymania prac ustawowych umożliwiających rozwój technologii 5G.

 

– Brak realnej kontroli państwa nad rozwojem bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych potwierdziły dwa raporty Najwyższej Kontroli: z 2015 dotyczący postępowań administracyjnych związanych z budowa i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie oraz z 2019 roku dotyczący przygotowania organów inspekcji sanitarnej i środowiskowej do ochrony ludności przed zanieczyszczeniem sztucznymi polami elektromagnetycznym – napisali radni.

 

Link do raportu Najwyższej Izby Kontroli >>>

 

Zdaniem radnych w Polsce odnotowuje się coraz większe poczucie dyskomfortu mieszkańców, z wtaszcza miast, powodowanego ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości, generowane przez anteny stacji bazowych telefonów komórkowych, terminale mobilne (smartfony, tablety), systemy Wifi, etc. Jak przekonuje rada Krakowa stan bieżący ulega systematycznemu pogarszaniu się w wyniku wdrażania kolejnych mobilnych systemów 3G, 4G, obecnie 5G, Problem ten odzwierciedlają liczne protesty obywateli opisywane i dokumentowane przez organizacje społeczne oraz media.

 

– Apelujemy o wstrzymanie procesu legislacyjnego, który jest obecnie procedowany w Senacie i ponowną analizę oceny skutków regulacji oraz tez zawartych w uzasadnieniu do rządowego projektu nowelizacji Megaustawy Telekomunikacyjnej – napisali radni.  

 

 

Kraków jest jednym z nielicznych miast, które tym problemem zajmują się na serio. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach, na wniosek rady miejskiej, powstała mapa stacji bazowych telefonii komór­kowej.

 

Zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, który używany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Może on pomiarem akredytowanym zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanie­czyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkań­com do indywidualnych i niezależnych, 24-godzinnych pomiarów.

 

W zeszłym roku w Krakowie konsultowany był „Program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”. Ponadto, do Strategii Rozwoju Krakowa 2030 wpisano w Obszarze IV „Jakość Życia” działanie pod nazwą „Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM)”.

 

 

 

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych potocznie określana jako megaustawa jest już na etapie komisji senackich. >>>