Akademia "Wspólnoty"

Przeciwdziałanie mobbingowi na podstawie case study

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 2 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Kadry i prawo pracy"

W sądach z roku na rok przybywa pozwów o mobbing. Pracownicy coraz częściej składają pozwy, zarzucając przedłożonym działania niepożądane, czy tworzenie nieprzyjaznego środowiska pracy. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Niestety, często obowiązek nie jest wypełniany przez pracodawców należycie. Gdy dochodzi to sprawy sądowej, to trudno jest już uniknąć negatywnych skutków, choćby związanych z utratą wizerunku przez pracodawcę. Dlatego warto na bieżąco aktualizować i odświeżać sobie wiedzę w tym zakresie.

Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze formy mobbingu występujące w miejscu pracy na podstawie przykładów. Dodatkowo zostanie omówiona w oparciu o kazusy z wokandy przesłanki mobbingu. Ponadto zostaną wyjaśnione przesłanki odpowiedzialności pracodawcy w przypadku stwierdzenia mobbingu w urzędzie. W końcu zastanowimy się jak pracodawcy mogliby skutecznie się przeciwdziałać mobbingowi, tj. jakie działania warto podejmować, a jakie w praktyce się nie sprawdzają.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny,LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Celem doradztwa jest zapewniające nie tylko pełnego bezpieczeństwa prawnego, ale także osiągnięcie zamierzonych przez klientów celów biznesowych. Katarzyna Gospodarowicz reprezentuje również klientów w sporach sądowych głównie z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców, w tym również pracodawców samorządowych.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

TAGI: mobbing, pozew o mobbing, formy mobbingu, przeciwdziałanie mobbingowi,