Akademia "Wspólnoty"

Prywatyzacja i restrukturyzacja spółek komunalnych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 26 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje".

Przedmiotem szkolenia jest „prywatyzacja i restrukturyzacja spółek komunalnych”. W trakcie półtoragodzinnego wykładu, prowadzący w pierwszej kolejności omawia problematykę zbywania udziałów (akcji) spółek komunalnych, potocznie nazywanego „prywatyzacją”, a następnie prezentuje zagadnienia dotyczące restrukturyzacji takich spółek. Na potrzeby niniejszego szkolenia termin „restrukturyzacja” nie jest rozumiany tak, jak np. w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, lecz są nim objęte połączenia, podziały i przekształcenia spółek komunalnych.
Omawiając problematykę „prywatyzacyjną” prowadzący przedstawia aktualnie obowiązującą regulację na tle wcześniej obowiązujących przepisów. Zaprezentowane zostają zarówno regulacje ustawy o gospodarce komunalnej, jak i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Prowadzący tłumaczy w szczególności, jak należy rozumieć nakaz „odpowiedniego stosowania” przepisów tej ostatniej ustawy do zbywania udziałów (akcji) spółek komunalnych.
Przedstawiając problematykę „restrukturyzacyjną” prowadzący zbiorczo omawia procesy połączeniowe, podziałowe i przekształceniowe, tłumacząc kolejno, na czym polega ich istota, w jakim zakresie są one dopuszczalne, w jaki sposób (jakimi sposobami) mogą być przeprowadzane oraz jakie są ich skutki. Omówione zostają także podstawowe zagadnienia proceduralne wyłaniające się w fazach: samorządowej, menedżerskiej, właścicielskiej i rejestrowej poszczególnych procesów.

Szkolenie poprowadzi Jędrzej Jerzmanowski - radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem procesów łączenia się, podziałów i przekształceń spółek, członek organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego i stowarzyszeń, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego publicznego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

 


fot. Adobe Stock

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane