Akademia "Wspólnoty"

Prowadzenie i odbiór prac budowlanych w kontekście realizowanych umów - aspekty praktyczne

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 15 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje"

Szkolenie będzie obejmowało praktyczne aspekty dotyczące zawartych umów o wykonanie robót budowlanych. Omówione zostaną zarówno przepisy prawa budowlanego w kontekście prawidłowego rozpoczęcia robót, ich prowadzenia jak również nadzoru nad nimi i w efekcie ich odbioru. W tym aspekcie poruszone zostaną również przepisy cywilistyczne dotyczące prawidłowego konstruowania umów oraz regulowania stosunków pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Tutaj szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposób określenia wynagrodzenia wykonawcy, rolę podwykonawców na budowie jak również możliwość odstąpienia od już zawartej umowy. Omówione zostaną również takie zagadnienia jak roboty zamienne i roboty dodatkowe w procesie realizacji robót budowlanych. W szkoleniu zostaną również poruszone kwestie związane z realizacją tego typu zamówień w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szkolenie poprowadzi Mariusz Filipek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k., Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl