W samorządach

Program Inwestycji Strategicznych – Związek Miast interweniuje

Prezes ZMP zwrócił się do wiceministra Pawła Szefernakera z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków Inowrocławia, Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Świnoujścia, Wałbrzycha, Chełma i Rybnika.

Prezes Związku Miast Zygmunt Frankiewicz podziękował za wykonaną pod kierunkiem Pawła Szefernakera pracę komisji rozpatrującej wnioski JST do Programu Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie zwrócił się do ministra z prośbą o rozpatrzenie przypadków Inowrocławia, Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Świnoujście, Wałbrzycha oraz o preferencje w kolejnym rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych dla Chełma i Rybnika.

Program nie przewiduje wprawdzie procedury odwoławczej jednak – zdaniem prezesa ZMP – fakt, że wymienione miasta nie otrzymają rządowego wsparcia, pozostaje w sprzeczności (być może na skutek błędu) z podanymi osobiście przez ministra Szefernakera kryteriami, którymi kierowała się komisja: „Rządowej komisji zależało na tym, aby objąć wsparciem jak największą liczbę jednostek samorządu terytorialnego”; „Założyliśmy, że żeby mogły możliwie wszystkie samorządy otrzymać te środki, to trzeba założyć proporcjonalność, dlatego wartości zadań inwestycyjnych są proporcjonalne do wielkości samorządu”; „Gminy do 20 tys. mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje. Następnie powiaty inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych. Dalej większe miasta – to już są większe inwestycje, kilkudziesięciomilionowe. I te największe inwestycje to inwestycje o charakterze wojewódzkim”.

Przypadki, które nie odpowiadają podanym kryteriom, mimo że obejmują ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju miast inwestycje, są następujące:

– Inowrocław – Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej – 5 mln zł (przyznana dotacja); Modernizacja ciepłowni (nowe źródło ciepła w celu ograniczenia emisji CO2) – 30 mln zł (brak dotacji);

– Jelenia Góra – Nowoczesny kompleks opiekuńczo-mieszkalny dla osób niepełnosprawnych i seniorów – 5 mln zł (dotacja); Modernizacja basenu miejskiego – 30 mln zł (brak dotacji);

– Nowy Sącz – Boisko ze sztuczną murawą – 4,5 mln zł (dotacja); Modernizacja perły architektury – ratusza, w ramach rewitalizacji starówki – 30 mln zł (brak dotacji);

– Świdnica – Modernizacja zabudowy mieszkaniowej w ramach rewitalizacji – 5 mln zł (dotacja); Modernizacja dróg, w tym drogi ważnej dla rozwoju miasta – 27 mln zł (brak dotacji);

– Świnoujście – Zakup 5 autobusów elektrycznych – 4,25 mln zł (dotacja); Obwodnica kierująca ruch z budowanego tunelu pod Świną do dzielnicy nadmorskiej z ominięciem dzielnic mieszkaniowych – 30 mln zł (brak dotacji);

– Wałbrzych – Rewitalizacja skweru w śródmieściu – 5 mln zł (dotacja); Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami – 30 mln zł (brak dotacji).

Ponadto Chełm i Rybnik – dwa miasta na prawach powiatu bez żadnej przyznanej dotacji – złożyły wnioski na zbyt wysokie kwoty (bez wniosków do 5 i do 30 mln zł). „Liczę, że będą one mogły liczyć na preferencje w kolejnym rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych” – pisze Zygmunt Frankiewicz.