Gospodarka

Program Inwestycji Strategicznych - odsłona druga

Ruszył drugi nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. Dokumenty można składać do 15 lutego.

W drugiej, wciąż pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - stanowiącej część rządowego programu „Polski ład” - uruchomiono dwa nabory wniosków. W pierwszym – tak jak poprzednio - wnioski mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Drugi, dodatkowy,  przeznaczony jest dla gmin popegeerowskich.

Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego - operator programu - w drugiej edycji największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami. Poziom dofinansowania może sięgnąć 95 proc. wartości inwestycji.

Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następującego schematu:
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł,
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł .

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch, wyższych kategoriach.

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako samorządy popegeerowskie, mogą równolegle składać wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze. Każda taka JST może złożyć dwa wnioski.

Gminy:
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne:
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,
- jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł.

W naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 98 procent.
- Gminy, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mają szczególne potrzeby inwestycyjne i trudniej jest im sfinansować nawet mniejsze inwestycje. Dlatego w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiliśmy dla takich samorządów dodatkowy nabór, który pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Po zakończeniu naboru BGK przekaże raport dla komisji przy KPRM. Następnie komisja przeanalizuje wnioski i przygotuje rekomendację, na podstawie której premier zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.


Źródło BGK
Fot. Pixabay