Gospodarka

Program Inwestycji Strategicznych dla przemysłu

Do 12 lipca jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych – informuje BGK, operator programu.

Piąty nabór do PIS jest przeznaczony jedynie na rozwój stref przemysłowych. Oznacza to, że wniosek można składać, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:
- istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;
- planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;
- międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, które muszą mieścić się w następujących limitach:
- 1 wniosek do kwoty 100 mln zł,
- 1 wniosek do kwoty 250 mln zł.
Dofinansowanie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, minimalny poziom wkładu własnego wynosi 2 proc.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jego operatorem: samorządy składają wnioski w aplikacji programu, po zakończeniu każdego naboru BGK przekazuje raport do Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.


Źródło BGK
Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane