Klub prenumeratora

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Praca zdalna jest rozwiązanie, które obecnie wykorzystywane jest bardzo często zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

W przepisach prawa pojawiła się wraz z koronawirusem jako jeden z instrumentów służących pracodawcom do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ciągłości działania. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, ale nie oznacza to poluzowywania rygorów ochrony danych osobowych – przeciwnie powoduje konieczność przejrzenia i dostosowania procedur oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących tej ochronie.

Podczas webinaru omówimy:
1.    podstawy prawne pracy zdalnej oraz przetwarzania danych osobowych w jej warunkach
2.    jak w przypadku pracy zdalnej zadbać o rozliczalność przetwarzania zgodne z RODO
3.    przydatne procedury i dokumenty – jak zachować i wykazać zgodność z RODO w warunkach pracy zdalnej
4.    wpływ pracy zdalnej na wcześniej obowiązujące polityki z zakresu ochrony danych osobowych

 


     Szkolenie dostępne jest na stronie www.klubprenumeratora.com.pl