W samorządach

Poznaj System Monitorowania Usług Publicznych

Główny Urząd Statystyczny oraz Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich zachęcają przedstawicieli miast do zgłaszania się na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących SMUP.

System Monitorowania Usług Publicznych to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty, która za pomocą wskaźników umożliwia monitorowanie działań JST w dziewiciu obszarach
- podatki i opłaty lokalne,
- zarządzanie nieruchomościami,
- drogownictwo i transport,
- ochrona środowiska,
- inwestycje i budownictwo,
- geodezja i kartografia,
- edukacja,
- kultura i rekreacja,
- lokalna polityka społeczna.

To system stworzony z udziałem praktyków samorządowych, którego podstawowym celem jest udostępnienie wysokiej jakości danych statystycznych, przydatnych m.in. w procesie podejmowania decyzji zarządczych w samorządach. SMUP zapewnia:
- zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych,
- zebrane w jednym miejscu wskaźniki opisujące usługi świadczone przez gminy i powiaty na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców,
- narządzie szybkiego przeglądania danych, tworzenia wykresów, tabel, a także map ilustrujących zjawiska zachodzące w samorządzie.

W lutym eksperci Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich rozpoczęli prowadzenie bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących funkcjonalności SMUP oraz możliwości analizy danych w nim zawartych. 19 września rozpoczął się kolejny cykl szkoleń, potrwa do 16 grudnia. Korporacje samorządowe zachęcają pracowników JST do zapisywania się na kurs. Jednak osoby, które wzięły już udział w poprzedniej edycji szkoleń mogą tym razem w nich uczestniczyć jedynie jako wolni słuchacze. Szczegóły rejestracji znajdują się TUTAJ


Ilustracja: SMUP