W samorządach

Potrzebna pomoc dla podmiotów komunalnych

Samorządowcy apelują, żeby działania osłonowe, proponowane przez rząd, dotyczyły wszystkich podmiotów komunalnych, świadczących powszechnie dostępne, lokalne usługi publiczne.

Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podkreślają, że podwyżki cen gazu i energii elektrycznej, tak jak mieszkańców polskich miast, dotykają również przedsiębiorstwa komunalne. Zapłacą odbiorcy usług (woda, ścieki, komunikacja  publiczna), zapłacą też szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola, domy kultury, miejskie obiekty sportowe.

W styczniu, w kilkunastu miastach protestowali samorządowcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek opieki społecznej. Argumentowali, że drastyczne podwyżki cen gazu i prądu oraz niewielka lub żadna pomoc państwa stawiają ich w dramatycznej sytuacji. Potwierdzają to odpowiedzi z ponad 60 miast na błyskawiczne ankiety w sprawie podwyżek cen energii elektrycznej i gazu dla podmiotów komunalnych,  przeprowadzone w pierwszych dniach stycznia przez ZMP i UMP wśród miast członkowskich.

W większości spośród ponad 60 miast biorących udział w ankiecie zaplanowane zostały podwyżki cen energii elektrycznej, a tylko w sześciu będą obowiązywały ceny prądu z ubiegłego roku. Z ankiety ZMP wynika, że kilkudziesięcioprocentowych podwyżek cen spodziewają się 34 miasta, ponad 100 proc. podwyżki zaplanowano w 14 (m.in. Tarnów - 100-120 proc., Sopot - 123-165 proc., Legnica - 139 proc., Czeladź - 147-167 proc., Częstochowa - 154 proc., Lubliniec - 170 proc., Cieszyn - 178 proc., Pleszew - 183 proc.), natomiast w dwóch wzrost ten jest ponad trzykrotny (Hrubieszów - ok. 305 proc., Śrem 300-400 proc.). Wśród dużych miast podwyżki są kilkudziesięcioprocentowe (Bydgoszcz - 89 proc., Łódź - 88 proc., Białystok - 74 proc., Warszawa - 60 proc., Wrocław - 57-66 proc., Katowice - 54 proc. i Gdańsk - 40 proc.).

W 35 miastach zaplanowano podwyżki cen gazu, w 24 z nich zmiany są wynikiem zawartych umów, zakontraktowanych nowych taryf, także na podstawie utrzymanych faktur, natomiast 11 miast przewiduje podwyżki cen na podstawie uzyskiwanych prognoz i szacowania cen. Tylko w 7 miastach będą obowiązywały ceny z ubiegłego roku. Kilkudziesięcioprocentowe podwyżki zaplanowano w 6 miastach, zaś ponadstuprocentowe - w 7 miastach (Elbląg – 100-120 proc., Dąbrowa Górnicza - 128 proc., Śrem – 130-290 proc., Biłgoraj - 148 proc., Świętochłowice - 150 proc., Będzin - 170 proc., Tychy - 196 proc.).

Rząd zaproponował rozwiązania wprowadzające korektę cen gazu dla samorządu poprzez włączenie szkół, szpitali i innych podmiotów komunalnych do katalogu odbiorców gazu, objętych cenami z taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE. "Trwa analiza propozycji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu przez samorządy. Niepokojące jest jednak to, że dotychczas nie odbyły się konsultacje z samorządami w tym zakresie" - zauważa Związek Miast Polskich.


Źródło ZMP
Fot. Pixabay