Prawo

Poprawa warunków mieszkaniowych

Ruszają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.

Projekt stanowi wdrożenie określonych w Krajowym Planie Odporności działań polegajacych na wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz inwestycji w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach. Środki w tym zakresie przekazane mogą zostać w ramach:

  • grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych, są to budynki należące do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych(SIM),
  • wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 40 proc. kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych, budynki te mogą należeć do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
  • premii i grantów na pokrycie nawet do 80 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne, budynki te należeć mogą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

 

Projekt jest rozwinięciem programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Wprowadzone rozwiązania umożliwią gminom uzyskanie dostępu do wyższego o 15-25 proc. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS i SIM. W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia wyniesie 60 proc. (obecnie 35 proc.) a w przypadku mieszkań komunalnych aż 95 proc.(obecnie 80 proc.) kosztów inwestycji.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane