Gospodarka

„Polski Ład”. Po spotkaniu samorządowców z Jarosławem Gowinem.

Zarząd Związku Miast Polskich spotkał się z wicepremierem Jarosławem Gowinem, aby porozmawiać o skutkach finansowych, jakie JST poniosą w wyniku zmian w podatkach zaproponowanych w programie „Polski Ład”.

Prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz przedstawił stanowisko zarządu Związku w sprawie programu partii rządzącej, który zawiera zapisy rozwiązań groźnych dla samorządu. Chodzi m.in. o kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy zł, co spowoduje dalsze obniżanie dochodów własnych JST.  Jako rekompensatę ubytków w PIT traktuje się subwencję inwestycyjną (to pomysł ZMP). Jednak w opinii szefa ZMP nie zapobiegnie ona ograniczeniu dochodów własnych JST oraz zwiększaniu wydatków bieżących. - Zamienianie dochodów własnych na dotacje czy subwencje postrzegamy jako rzecz niebezpieczną, powodującą uzależnienie samorządu od tych, którzy je dzielą. A ostatnio działo się to w sposób kompletnie nietransparentny. Twierdzimy, że wręcz nieuczciwy i niesprawiedliwy. To nie jest droga do rozwoju samorządu i tym samym Rzeczpospolitej. I dlatego protestowaliśmy przeciwko temu. Suma wszystkich ubytków w dochodach samorządów w 2019 i 2020 roku jest zatrważająca, a dobicie samorządów przez to, co jest planowane w „Polskim Ładzie”, może być kresem samorządności. Szukamy sprzymierzeńców do wprowadzenia rekompensaty za ten ubytek dochodów, która może być przeznaczona na wydatki bieżące - mówił senator Zygmunt Frankiewicz. Przypomniał, że spadek wpływów z udziałów JST w podatku PIT spowoduje, iż 1/3 jednostek samorządu terytorialnego utraci płynność finansową.

Przedstawiciele miast należących do ZMP wskazywali na konieczność zapewnienia stałego i pewnego dochodu dla JST oraz zmniejszenia poczucia niepewności w sektorze finansów samorządowych. Ich zdaniem niezbędne jest zwiększenie udziałów w PIT dla JST, aby rozwiązania podatkowe z nowego programu nie zniszczyły samorządów. Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP, zauważył przy tym, że zmniejszenie dochodów z PIT nie nastąpiło z powodów pandemii, tylko za sprawą ubytków ustawowych.
Jarosław Gowin przyjął argumenty i zapewnił, że będzie ambasadorem tego rozwiązania, choć jego wprowadzenie może nie być łatwe. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane.

Przypomnijmy, że 2 czerwca, podczas kolejnej prezentacji rządowego programu „Polski Ład”, premier Mateusz Morawiecki jeszcze raz przedstawił kluczowe założenia wraz z informacją, iż rząd zajmie się nimi w ciągu najbliższych 100 dni. Określono też terminy, w których nowe przepisy miałyby wejść w życie. Wiadomo, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł miałoby obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Pozostałe terminy, przedstawione podczas rządowej prezentacji, dotyczą, m.in.:
- dotacji dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne (Program Inwestycji Strategicznych) - III kwartał 2021,
- wyższych dopłat do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników - IV kwartał 2021,
- wsparcia dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko - 1 stycznia 2022,
- budowy domów jednorodzinnych do 70 mkw możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy - jedynie na podstawie zgłoszenia - IV kwartał 2021 r.,
-  gwarantowanego przez państwo wkład własny i dofinansowanie dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych - IV kwartał 2021 r.,
- podwyższenia emerytur i rent do 2500 zł o wysokość podatku dla świadczeń - 1 stycznia 2022 r.

Fot. Pixabay