W samorządach

Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur

Władze województwa, przedstawiciele gmin oraz MAiC podpisali list intencyjny w sprawie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur ma w znaczący sposób wpłynąć  na realizację”. Pierwszym krokiem do jego wdrożenia było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego porozumienia w tej sprawie przez władze województwa, przedstawicieli gmin i powiatów oraz Małgorzatę Olszewską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 

 

Porozumienie, którego zawarcie planowane jest na październik 2014 roku, umożliwi podjęcie działań w sprawie uchwalania przez rady gmin i powiatów uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości inwestycji dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” oraz uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w zakresie infrastruktury „ostatniej mili”.

 

Wiceminister Małgorzata Olszewska w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak istotna i znacząca jest realizacja Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur.

 

– Dzięki takim działaniom i dobrej współpracy samorządów możliwe będzie faktyczne wsparcie inwestycji w szybki internet szerokopasmowy poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Praca którą wykonały samorządy, jest kluczowa dla realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, rządowej strategii szerokopasmowej, gdzie zidentyfikowano właśnie wysokość opłat za infrastrukturę telekomunikacyjną jako istotną barierę inwestycyjną dla rozwoju internetu. Efekty dzisiejszych działań zwiększą szansę realizacji projektów szerokopasmowych w nowym rozdaniu unijnego budżetu. To ważne, ponieważ według naszych analiz prawie 90 gmin będzie kwalifikować się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – powiedziała wiceminister.

 

Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce, mająca na celu wsparcie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej przez samorządy lokalne. Podjęte działania pozwolą mieszkańcom Warmii i Mazur cieszyć się dostępem do szerokopasmowego internetu na najwyższym poziomie. Inicjatywa ta będzie także miała wpływ na realizację projektów w ramach nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

Samorządy odgrywają znaczącą rolę w procesach rozwoju sieci szerokopasmowych. To one decydują w sprawach ustalenia treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych, opłat lokalnych czy pozwoleń na budowę. To, w jaki sposób wykonywane są te kompetencje, może rozwijać lub hamować rozwój sieci szerokopasmowych. Wpływa to także na poziom kosztów prowadzonych inwestycji – nie tylko z zakresu telekomunikacji. Aby wykorzystać pełen potencjał z dostępności usług szerokopasmowych samorządy powinny aktywnie uczestniczyć w procesach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Podczas uroczystości podpisano także list intencyjny w sprawie realizacji projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, pomiędzy urzędem marszałkowskim, urzędem wojewódzkim oraz wszystkimi powiatami z terenu województwa. Inicjatywa ta ułatwi dostęp do danych z bazy wojewódzkiego ośrodka oraz powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w postaci cyfrowej dla przedsiębiorców, mieszkańców i administracji. Projekt ma na celu harmonizację oraz standaryzację  i integrację rozproszonych zasobów i rejestrów.

TAGI: gospodarka, fundusze unijne, informatyzacja, ministerstwo administracji i cyfryzacji,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane