Akademia "Wspólnoty"

Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 14 grudnia o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, elektronizacja procedur i doręczeń"

Szkolenie opracowane jest z myślą o praktykach - pracownikach wierzycieli i organów egzekucji administracyjnej stosujących na co dzień regulacje ustawy O postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wydających w jej oparciu rozstrzygnięcia i inne pisma w ramach prowadzonych postępowań. Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień wiążących się z prawidłowym tworzeniem postanowień i innych pism egzekucyjnych: jak wskazywać podstawy prawne, jak formułować rozstrzygnięcie, uzasadnienie, jak sporządzić pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia. Wskazane zagadnienia omówione zostaną na przykładach najczęściej wydawanych pism egzekucyjnych. Materiałem szkolenia będą opracowane przez trenerkę wzory pism i postanowień.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Czartoryska - Prawniczka specjalizująca się w prawie administracyjnych, absolwentka aplikacji administracyjnej, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych osobowych, pracownik administracji samorządowej, współpracownik organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób atypowych, autorka licznych artykułów i książek z zakresu ochrony danych osobowych oraz egzekucji administracyjnej, czynny trener szkolący od 20 lat pracowników administracji i biznesu.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl