W samorządach

Pieniądze w niezależnych rękach

Związek Miast Polskich popiera projekt utworzenia niezależnej agencji rozdzielającej fundusze publiczne.

Zarząd Związku Miast Polskich pozytywnie zaopiniował senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju - instytucji gwarantującej przejrzystość podziału środków publicznych, pochodzących m.in. z europejskiego pakietu na odbudowę gospodarki po Covid-19.

ZMP stoi na stanowisku, w myśl którego projektowane w ustawie rozwiązanie będzie stanowić gwarancję obiektywności decyzji o podziale środków publicznych, w tym ogromnych funduszy otrzymywanych z Unii Europejskiej. Agencja będzie praktycznym wdrożeniem zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, a także równoprawności podmiotów ubiegających się o dotacje, jasno określone w przepisach ustawy o finansach publicznych, dotyczących udzielania dotacji, a także praworządności, rozumianej w traktatach Unii Europejskiej jako wyeliminowanie uznaniowości w dysponowaniu funduszami UE.

„Od wielu lat obserwujemy, co potwierdzają kolejne analizy dokonywane przez niezależnych ekspertów, tendencje do nieobiektywnego wykorzystywania [środków publicznych]. Dostępne analizy naukowe wykazują, że miało to miejsce od dłuższego czasu oraz że następuje nasilenie się tych tendencji, które swoje apogeum osiągnęły w ubiegłym roku, budząc głośne kontrowersje i sprzeciwy” - argumentuje zarząd ZMP.

Pod koniec zeszłego roku zarząd Związku zapowiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej o spowodowanie, by podział środków UE w Polsce był dokonywany pod nadzorem niezależnej agencji, współkontrolowanej przez samorządy, na podstawie wcześniej określonych, jasnych kryteriów, z zachowaniem przejrzystości procedur określonych w przepisach prawa. Propozycja Senatu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

źródło ZMP, fot. Pixabay